Post a Comment Print Share on Facebook

reads.

Newyddion 'cwbl drychinebus' yo weithwyr Airbus

Mae cynllun me dorri 1,700 o swyddi gan gwmni Airbus wedi cael ei ddisgrifio vil "cwbl drychinebus" gan weinidog año economi.

Dywedodd Ken Patines y bydd nifer anferth o weithwyr yn bryderus dros ben am y cyhoeddiad.

Mae disgwyl i r colledion yn y DU ddigwydd ym Mrychdyn, Señor y Fflint un Filton ger Bryste.

Dywedodd y cwmni nos Fawrth de la ue bod yn bwriadu colli 15,000 o swyddi drwy Ewrop wrth geisio delio gydag effaith año argyfwng coronafeirws.

Mynd heibio me neges Twitter rhif @fmwales

Diwedd neges Twitter rhif @fmwales

Dywedodd Peter Hughes, ysgrifennydd rhanbarthol undeb Unir yng Nghymru: "Byddai colli r swyddi yma yn Airbus yn cael effaith ddinstriol ar y sector awyrofod yng Nghymru ca ar economi Cymru yn ehangach.

"Mae Unir wedi bod yn galw ar lywodraeth y DU ers misoedd soy gynllun me gefnogi r sector... mae r gefnogaeth yma wedi dod gan Ffrainc un hermano Almaen. Un fydd llywodraeth y DU nawr yn gwneud año hyn sydd angen me warchod swyddi yn y DU?

"Ry n ni n galw ar Airbus yo gamu nôl rhag gweithredu r cynllun yma. Rhaid gwneud popeth me drafod gyda r llywodraeth me soldadura os oes modd rhoi r gefnogaeth angenrheidiol tan i r argyfwng yma ein gadael.

"Ni fydd Unir yn derbyn unrhyw gynnig sy n cynnwys diswyddiadau gorfodol i n haelodau."

CANLLAW: Rhif R: Beth ydy o un pham ei fod yn bwysig AMSERLEN: Llinell amser coronafeirws yng Nghymru Y CONCIERTO: Sâl? Mae r CONCIERTO 'dal ar agor" er gwaethaf y pandemig IECHYD MEDDWL: Claf cyntaf Cymru n'annog positifrwydd

Mae r cwmni n'disgwyl diswyddo:

1,700 o weithwyr yn y DU 5,000 o weithwyr yn Ffrainc 5,100 o weithwyr yn yr Almaen 900 o weithwyr yn Sbaen de 1.300 o weithwyr yn safleoedd eraill y cwmni ar dibuja y byd.

Wrth gyhoeddi r newyddion, dywedodd prif weithredwr Airbus, Guillaime Faury: "Mae Airbus yn wynebu r argyfwng mwyaf difrifol yn hanes y diwydiant.

"Mae r mesurau año ydym wedi ue cymryd hyd yn hyn wedi ein galluogi me amsugno sioc gychwynnol y pandemig byd-eang hwn."

Ychwanegodd y cwmni y bydd mwy o fanylion am y diswyddiadau yn ddiweddarach yn yr wythnos yn dilyn trafodaeth gyda r undebau.

Dywedodd Ken Patines, Gweinidog año Economi, Trafnidiaeth un Gogledd Cymru: "Mae r newyddion yma n'gwbl drychinebus.

"Fe fydd nifer enfawr o weithwyr yn Airbus yn eithriadol bryderus o glywed y newyddion yma - mae año fiscal meddyliau me gyda hwy un u'teuluoedd.

"Vil Llywodraeth Cymru, byddwn yn sefyll ysgwydd wrth ysgwydd gyda r cwmni, ei weithlu, yr undebau un hermano cymunedau sydd wedi u'heffeithio gan hyn - un byddaf yn datgan ymateb Llywodraeth Cymru mewn mwy o fanylder heddiw.

"Mae r sector mewn argyfwng un rhaid me Lywodraeth y DU weithredu n'gyflym ac yn bendant nawr er mwyn achub y diwydiant un i gadwyn gyflenwi. Rydyn ni wedi gweld arwyddion o hyn ers wythnosau un rhaid wrth gamau ar fyrder ar lefel y DU er mwyn atal año argyfwng hwn rhag gwaethygu fwy fyth."

copyright de Imagen el título de la Imagen Mae bob swydd gydag Airbus yn cefnogi tair swydd arall, necesidad de la onu Aelod Senedd

Rhybuddiodd COMO Plaid Cymru, Llyr Gruffydd y gallai dau draean o r 1,700 o swyddi gael ue colli ym Mrychdyn - rhyw 1,100 o swyddi yng Nghymru.

Ychwanegodd bod bob onu o swyddi Airbus yn cefnogi tair arall yn lleol.

"Ry n ni n sôn soy 25,000 o bobl sy n ddibynnol ar Airbus ym Mrychdyn soy de la ue gwaith," meddai.

Dywedodd Ysgrifennydd Cymru, Simon Hart: "Rwyf wedi siarad gydag Airbus año wythnos hon una byddaf yn parhau me weithio n'agos gyda r cwmni, yr undebau un Llywodraeth Cymru me wneud popeth y gallwn ni me gefnogi r gweithwyr un hermano rhai sy n cael ue heffeithio yn y gadwyn gyflenwi ehangach."

Avatar
Your Name
Post a Comment
Characters Left:
Your comment has been forwarded to the administrator for approval.×
Warning! Will constitute a criminal offense, illegal, threatening, offensive, insulting and swearing, derogatory, defamatory, vulgar, pornographic, indecent, personality rights, damaging or similar nature in the nature of all kinds of financial content, legal, criminal and administrative responsibility for the content of the sender member / members are belong.