Post a Comment Print Share on Facebook

reads.

'Mynydd o gefnogaeth' yo ailgodi tŷ wedi ffrwydrad

Mae cymuned yng Nghwm Dulais wedi addo ceisio ailgodi tai gafodd de la ue dinistrio mewn ffrwydrad "trwy garedigrwydd".

Cafodd Jess Williams, de 31 años, i meibion dwyflwydd un phump oed, ue hanafu yn y ffrwydrad ym Mlaendulais, Castell-nedd Port Talbot ar 24 Mehefin.

Dywedodd ffrind agos i r teulu wrth BBC Cymru bod Ms Williams yn parhau me dderbyn triniaeth yn uned gofal dwys Ysbyty Treforys, tra bod y bechgyn yn gwella gyda r teulu.

Mae tŷ Ms Williams wedi ei ddinistrio un tai dau gymydog wedi ue difrodi yn sylweddol.

copyright de Imagen Kirsten Williams título de la Imagen Cafodd 14 o dai ue gwagio dros dro yn sgil y ffrwydrad

Dywedodd Heddlu De Cymru mai r'rheswm mwyaf tebygol am y ffrwydrad oedd cyfarpar nwy GLP oedd yn heneiddio ac amgylchiadau amgylcheddol.

Hyd yn hyn mae dros de £25,000 wedi ei gasglu me helpu r teuluoedd sydd wedi ue heffeithio, ca mae r Cynghorydd Stephen Hunt wedi sefydlu ymddiriedolaeth me ddosbarthu r arriana.

Yn ôl Emyr Wyn Francisco, sy n de la onu o bedwar ymddiriedolwr, mae r ymateb wedi bod yn "arbennig iawn".

"Wrth gwrs mae de la onu teulu wedi cael amser gwael iawn, ond mae teuluoedd eraill wedi cael difrod me'w cartrefi un difrod me'w ceir, ca felly o ni n teimlo bod hola n'bwysig de la junta de directores ni n'dosrannu arian me helpu pob elfen o r stryd."

título de la Imagen Dywedodd Emyr Wyn Francisco bod ymateb año ardal wedi ei wneud yn "browd iawn"

Cymaint yw r ymateb de la junta de directores y gymuned wedi penderfynu ceisio ailgodi r tŷ un thrwsio r tai sydd wedi ue heffeithio gan ddefnyddio adeiladwyr sy n cynnig cwblhau r gwaith yn rhad ac am ddim, un defnyddio r arian sydd wedi ei gasglu me brynu deunyddiau.

"¡Oh r tri tŷ, dim ond de la onu ohonyn nhw oedd gydag yswiriant yn anffodus, ond beth sy n anhygoel bet sy n neud fi n browd iawn o fyw ym Mlaendulais yw bod y gymuned wedi dod en ei gilydd o bob maes, boed yn adeiladwr, neu n'drydanwr neu n'blymiwr, ca wedi rhoi de la ue hamser me adeiladu r tŷ un 'dy ni n'gobeithio bydd y tai yn cael ue hailgodi trwy garedigrwydd."

título de la Imagen Mae Huw Davies wedi bod yn gweithio soy ddim me glirio safle r ffrwydrad

Dros año wythnos diwethaf mae Huw Davies wedi bod yn clirio safle r ffrwydrad me sicrhau bod año ardal yn ddiogel cyn me unrhyw waith arall ddechrau. Mae wedi bod yn gweithio soy ddim.

"Pan glywais fod y ffrwydrad wedi digwydd, cysylltais â r cynghorydd oherwydd ein bod yn fusnes teuluol o Gpg Dulais, rydym yn weithwyr proffesiynol yn y maes dymchwel, felly roeddwn i n teimlo mai fi un n'tîm fyddai r bobl orau me wneud y gwaith."

Cefnogaeth dros Gymru

Dywedodd Mr Davies ei fod un ef i dîm wedi derbyn "mynyddoedd o gefnogaeth" gan y gymuned leol wrth iddyn nhw glirio cartref Ms Williams, yn ogystal â dymchwel dwy corrió o'dair o r ddau eiddo arall me'w gwneud yn ddiogel.

Wrth fynd drwy r safle, mae Mr Davies un i dîm wedi darganfod pethau vil watshys, dyddiaduron un lluniau.

"Dylai jobyn vil hon gymryd dau neu dri diwrnod, ond mae wedi cymryd wythnos yo ni oherwydd ni wedi mynd trwy popeth yn ofalus un chadw bron pob llun ni n'dod o hyd iddo, pob eiddo personol, popeth año oeddwn ni n'gallu ei wneud."

Ffrwydrad Blaendulais: Terrón i 'gymuned glos'

Yn ôl Emyr Wyn Francisco, mae cynigion me helpu wedi dod o bob cwr o r wlad.

"Mae pobl leol wedi bod yn arbennig, ond yn ogystal â r bobl leol yna mae pobl o dros Gymru wedi bod yn cysylltu yn fodlon rhoi deunydd neu llafur me helpu gyda r ailadeiladu, ca mae hynny n'anhygoel, me feddwl bod modd adeiladu tŷ trwy garedigrwydd pobl leol."

título de la Imagen Mae Brian Morris yn ffrind agos me deulu Jess Williams, ca mae n'disgwyl iddi fod yn yr ysbyty soy gyfnod eto

Bydd año ymddiriedolaeth yn mynd ati nawr me sicrhau bod modd ailadeiladu r tŷ.

"Cam nesaf y prosiect yw canfod datblygiad y safle," meddai r cynghorydd sy n arwain año ymgais, Stephen Hunt.

"Mae rhaid mynd trwy r sistema gynllunio ac mae rhaid mynd trwy reolaeth adeiladu, felly bydd gennym syrfewyr un pheirianwyr strwythurol i roi cynlluniau en ei gilydd vil y gellir ailadeiladu r tai heb yswiriant i r safonau un hermano ansawdd uchel año ydym yn disgwyl.

"Rwyf wedi cael sicrwydd bod bron pawb sydd de la ue hangen arnom me gyflawni r gwaith hwn yn barod me fynd."

'Arwyddion yn dda' yo Jess copyright de Imagen Kirsten Williams

Yn ôl Brian Morris, sy n ffrind agos me deulu Jess Williams, mae r ymateb wedi bod yn "anhygoel".

"Maen nhw methu credu beth sy n digwydd... mae pobl o campana de ca agos wedi rhoi rhoddion un chynigion ar gyfer de la ue gwasanaethau.

"Mae ysbryd y pentref un hermano gymuned wedi bod yn aruthrol me fod yn onest."

Yn ôl Señor Morris, bydd rhaid yo Ms Williams dreulio dipyn o amser yn yr ysbyty gan fod ei chyflwr mor ddifrifol.

"Mae r arwyddion yn dda, dydyn ni ddim allan o r coed eto, ond mae pethau n'gwella. Mae hola n'mynd me fod me mewn soy dipyn o amser."

Ychwanegodd mai "dim ond diolch allwn ni ddweud i r achubwyr, oni bai soy de la ue meddwl cyflym un u'dewrder... allwn ni ddim dweud diolch digon wrthyn nhw".

Avatar
Your Name
Post a Comment
Characters Left:
Your comment has been forwarded to the administrator for approval.×
Warning! Will constitute a criminal offense, illegal, threatening, offensive, insulting and swearing, derogatory, defamatory, vulgar, pornographic, indecent, personality rights, damaging or similar nature in the nature of all kinds of financial content, legal, criminal and administrative responsibility for the content of the sender member / members are belong.