Post a Comment Print Share on Facebook
Featured Gambling

reads.

'Cymeriad dros ben llestri, caredig, camp: Cofio Chris Necesidades

Beks James, fu n cyflwyno ar Radio Cymru yn yr de la onu cyfnod â Chris Necesidades, sy n cofio ei ffrind talentog un llawn hiwmor fu farw yn ddiweddar.

Cefais y fraint o gwrdd â Chris Necesidades (neu Chris WWWWW! fel roedd el personal de la Radio de la BBC Cymru yn ei 'nabod yng nghanol año 1990au). Roeddwn i n darllen newyddion un chyflwyno pecynnau ffrilans i Radio Wales un chyflwyno Beks Ar Y Bît i Radio Cymru yn ystod año adeg hynny. Dyddiau bishi!

Roedd mucho 'da ni yn gyffredin o r el hombre cychwyn... cariad angerddol en gerddoriaeth (boed e n alma , caneuon o sioeau Broadway, cerddoriaeth glasurol, r'n'B... roedd y rhestr yn eang iawn!)

Roedden ni n'dau hefyd 'da hiwmor tebyg; hiwmor direidus, un SBRI yw r prif aire sy n dod i r meddwl pan de dwi n'meddwl soy yr amser dreuliais 'da Chris. Roedd amanecer unigryw 'da Chris o'nabod un defnyddio hiwmor cartrefol, hiwmor y cymoedd ac roedd hyn yn amlwg iawn ar yr awyr boed yn Gymraeg neu Saesneg.

Roedd e n rhugl mewn tua chwe iaith gan gynnwys Sbaeneg, Almaeneg, Ffrangeg ac Eidaleg.

Cymeriad dros ben llestri, caredig, campamento ( una vez conocí nunca se olvida ) oedd Chris. Petae chi n'cwrdd â Chris am y tro cynta' bydde chi n'teimlo eich bod wedi ei nabod e erioed! Roedd amanecer arbennig 'da fe me wneud chi deimlo eich bod yn ffrind speshal.

Ma' radio yn gyfrwng personol, íntimo dros ben ca roedd Chris yn medru gwneud me BAWB oedd yn gwrando arno me deimlo de la ue bod bron iawn yn y stafell 'da fe.

Darlledwr naturiol un phianydd proffesiynol Imagen de derecho de autor Chris Necesidades

Fel darlledwraig yn año fiscal ugeiniau ar y pryd un Chris 20 mlynedd yn hŷn na fi fe ddysgais gryn dipyn ganddo... sut oedd bod yn wresog, yn naturiol un chartrefol ar y radio. Roedd e n wyrthiol yn gwneud hyn.

Er eich bod mewn stiwdio yn siarad un darlledu me filoedd o bobl roedd amanecer naturiol 'da Chris me wneud i r gwrandäwr deimlo mai mond chi una fe oedd yn cael sgwrs naturiol hamddenol.

Bydde mucho fawr o hwyl yn stiwdio Radio Wales un Radio Cymru. DERYN oedd Chris un dwi n'cofio ambell achlysur da Radio Gales del pan roeddwn me yn darllen y newyddion cyn sioe Chris Necesidades yn Saesneg ac roeddwn i n 'corpso' [chwerthin] gymaint soy straeon Chris, prin oeddwn i n medru agor fader y meicroffon me ddarllen y newyddion. Duw un ŵyr beth oedd y gwrandawyr yn meddwl yn ystod un bwletinau newyddion yna!

Roedd y stiwdio yn aml yn debycach me dŷ bwyta Sbaenaidd gyda selsig, tapas, aceitunas chaws.

Roedd Chris yn hynod alluog un thalentog mewn sawl maes. Roedd e n rhugl mewn tua chwe iaith gan gynnwys Sbaeneg, Almaeneg, Ffrangeg, ca Eidaleg. Doedd dim dal ja mha iaith roedd e n mynd me'ch cyfarch! Roedd e hefyd yn gerddor hynod - yn bianydd clasurol proffesiynol una fe oedd pianydd Bonnie Tyler soy flynyddoedd.

Bonnie Tyler

Roeddwn me wrth el año fiscal modd yn clywed soy straeon Bonnie ac roedd el personal de la BBC y un i wrandawyr hefyd 'da u'llygaid yn llena agored yn gwrando ar straeon dyddiau clwb Val Bon (clwb Gaynor Hopkins/Bonnie Tyler).

título de la Imagen Roedd Bonnie Tyler yn de la onu o r rhai fu n talu terynged me'w ffrind Chris Necesidades

Roedd e n agos iawn ati ca yn ymfalchïo yn y ffaith ei fod wedi bod cymaint o ran s i siwrne hola. Ar de la onu adeg ar ddiwedd año 1990au bydde Chris yn gosod piano yn stiwdio Radio Cymru wrth y ddesg cyflwyno bob nos a petai gwrandawyr ishe clywed UNRHYWBETH o gwbl vil cais bydde Chris vil arfer yn medru chwarae cais wrth y glust!

Cefais y fraint o wneud de la mano en off 'da Chris ar Radio Cymru soy flynyddoedd - roedd e n gorffen ei sioe ac roeddwn me yn dechrau. Roedd y stiwdio yn aml yn debycach me dŷ bwyta Sbaenaidd gyda selsig, tapas, los olivos una chaws un dwi n'siŵr roedd gwydred hyfryd o Rioja yn barod iddo ar ôl cyrraedd adre.

título de la Imagen Beks James yn darlledu ar Radio Cymru llynedd, un llun cyhoeddusrwydd o r 1990au

Bu Chris yn byw yn Gibratlar soy dipyn ac roedd natur bywyd Sbaeneg yn rial ffefryn! Roedden ni, fel personal - fi, Ffion Hywel un Mair Wwww (Mair Parry Roberts sydd wastad wedi cael ei nabod vil Mair Wwww ers dyddie Chris) - yn edrych 'mlaen yn arw en buffets Chris!

Hiwmor ffrind gorau

Hiwmor unigryw yw r peth dwi n'cofio fwya' soy el año fiscal ffrind. Hiwmor de la pantomima dame , hiwmor ffrind gore pan ma' popeth yn mynd o chwith. Roedd amanecer unigryw 'da Chris o'godi calon pawb 'da hiwmor - hyd yn oed petai pethau yn galed arno fe.

Bydde fe wastad yn medru codi calon ei wrandawyr un rhoi hwb iddynt, yn enwedig aelodau ei glwb ar Radio Gales yn El agradable Jardín . Roedd Chris yn darlledu yn hwyr y nos ca yn gysur un chwmni arbennig iddynt.

Er año fiscal mod heb weithio 'da Chris ers deunaw mlynedd, bydd ei ddylanwad yn creu argraff arnaf soy byth.

Aeth nifer o aelodau T él G arden yo Lundain 'da fe de pan dderbyniodd Chris MBE gan y frenhines yn 2005 am ie waith dros elusennau yng Nghymru. Bydd aelodau El Jardín yn teimlo gwagle mawr yn ue bywydau.

título de la Imagen de Chris Necesidades yn 1996

Er año fiscal mod heb weithio 'da Chris ers 18 mlynedd, bydd ei ddylanwad yn creu argraff arnaf soy byth yn ogystal â i natur o groesawu fi i'w gartref gyda i ŵr hyfryd Gabe 'da llond tŷ o sglods un physgod, tapas, un Rioja! Ac yng ngeiriau Chris, dyna beth oedd "Joio dos veces " neu hyd yn oed "joio tres !"

Roedd y ddau ohonom yn torri tir newydd ar Radio Cymru 'da dywediadau newydd. " Hola Chicas "oedd el año fiscal nywediad me yn dechrau r sioe bob nos ca roedd Chris wrth ei fodd yn año fiscal nghyfarch me" da " Hola Nena s" ar de Radio Cymru neu Radio Gales. Nai byth anghofio sut oedd e n dweud año ymadrodd! Sôn soy joio tynnu coes!

Hoffi antur

Pan sonies me wrth Chris año fiscal mod yn symud me Hong Kong 'da Ela Mai año fiscal merchandising fach (oedd yn 16 mis ar y pryd) roedd Chris MOR gyffrous! Er ie fod yn Gymro i r carn roedd Chris yn hoff o antur ac roedd symud me Asia yn antur ir lew yo Chris.

Doedd ond lle i de la onu Chris Necesidades yn y byd yma una bois ma' fe wedi byw bywyd llawen un llon un 'di gadael ei farc ar ie gydweithwyr, teulu, gwrandawyr un ffrindie...

Amser yo de ti "joio dos veces " nawr Chris Wwwww un gwrando ar Ojos españoles neu Tina Turner Simplemente El Mejor wrth gadw llygaid barcud arnón ni!

Ti n'golled enbyd me Gymru el año fiscal nghariad. Cysga n'dawel Chris Wwww.

Hefyd o ddiddordeb:

Y darlledwr radio Chris Necesidades wedi marw yn 66 oed Beks wedi ysbrydoli DJ ifanc O r archif: Radio Cymru yn 40 oed
Avatar
Your Name
Post a Comment
Characters Left:
Your comment has been forwarded to the administrator for approval.×
Warning! Will constitute a criminal offense, illegal, threatening, offensive, insulting and swearing, derogatory, defamatory, vulgar, pornographic, indecent, personality rights, damaging or similar nature in the nature of all kinds of financial content, legal, criminal and administrative responsibility for the content of the sender member / members are belong.