Post a Comment Print Share on Facebook

reads.

80 o swyddi r Urdd dan fygythiad yn sgil Covid-19

Mae hyd en 80 o swyddi Urdd Gobaith Cymru dan fygythiad yn sgil año argyfwng coronafeirws.

Dywed y mudiad ieuenctid ei fod yn wynebu "cyfnod mwyaf heriol ei 98 mlynedd o hanes".

Mae r mudiad wedi datgelu ei fod yn wynebu gostyngiad incwm o £14m dros y ddwy flynedd nesaf, sy n golygu "newidiadau sylweddol me adnoddau r Urdd".

Clywodd personal mewn cyfarfod palestra Mercher fod y newidiadau hynny n'cynnwys torri gwasanaethau un cholli swyddi, gyda r bwriad me addasu r ddarpariaeth "dros y cyfnod nesaf un diogelu parhad i r mudiad yn yr hirdymor".

Dywedodd y prif weithredwr, Sian Lewis: "Mae heddiw n'ddiwrnod trist i r mudiad unigryw hwn sy n rhan annatod o fywyd cymaint o bobl un phlant yng Nghymru."

Beirniadu r Urdd soy barhau ag ad-drefnu er y pandemig Coronafeirws: Gohirio Festival yr Urdd tan 2021 Urdd 'heb ystyried lles de un gofal' el personal de la ue

Ar ben y swyddi sydd yn y fantol, mae r mudiad yn rhagweld "effaith ar 70 weithwyr achlysurol allan o gyfanswm o 320 o weithlu".

Mae mwyafrif personal de yr Urdd eisoes ar gynllun ffyrlo sy n dod me ddiwedd mis Hydref.

Effaith 'ddinistriol'

Costo staffio flynyddol año Urdd yw £6m, ond "hyd yn oed wedi gwneud toriadau i r gweithlu" mae r mudiad "yn rhagweld colledion ariannol sylweddol dros y ddwy flynedd nesaf".

Oherwydd y pandemig, daeth holl weithgaredd año Urdd puedo detener ar 20 Mawrth, un bu n rhaid cau ei gwersylloedd un gohirio Festival yr Urdd Sir Ddinbych.

Mae cau r gwersylloedd me gyrsiau preswyl yn golygu "gostyngiad incwm misol o de £500.000", ca "mae r rhagolwg ariannol am y 18 mis nesaf yn dangos colledion o dros £3.4 m i r Urdd".

"Mae effaith y pandemig wedi bod yn ddinistriol me bob onu adran o r Urdd," meddai Ms Lewis.

"Nid oes dewis ond ail-edrych ar wariant y mudiad gan barhau me gynnig rhai gwasanaethau o fewn canllawiau diogelwch llym gan gofio r brif amcan o ddiogelu dyfodol y mudiad.

título de la Imagen Cafodd Festival yr Urdd eleni ei gohirio oherwydd y pandemig

"Mae r newyddion yma yn peri gofid un phryder i n gweithlu un n'consyrn pennaf yn yr wythnosau nesaf fydd de la ue lles de la carretera.

"Bydd trafodaethau yn mynd yn ue blaenau ymhob adran me soldadura sut bydd y toriadau yn effeithio ar al personal de ca ar ddyfodol gwasanaethau r adrannau hynny."

Ychwanegodd fod año argyfwng ariannol yn deillio n "gyfangwbl" oherwydd cyfyngiadau Covid-19 a bod rheolwyr ac ymddiriedolwyr año Urdd "wedi edrych ar bob ffynhonnell posib er mwyn achub gymaint o r gweithlu ag sy n bosib".

'Dim modd me unrhyw sefydliad oroesi sefyllfa o r fath'

"Mae r Urdd wastad wedi rhoi pwyslais ar greu incwm ei hun heb fod yn o-ddibynnol ar arian cyhoeddus, ca wedi llwyddo me ddatblygu modelo busnes llwyddiannus," meddai.

"Y llynedd, roedd trosiant año Urdd dros £10m gyda chyfraniad o 19% yn unig gan y pwr cyhoeddus.

"Bellach gyda n'gwersylloedd ar gau me gyrsiau preswyl, diffyg incwm ein gwaith cymunedol un chwaraeon, mae r sefyllfa wedi rhoi ac yn parhau me osod straen enfawr ariannol ar yr Urdd.

"Ni fyddai modd me unrhyw sefydliad oroesi sefyllfa o r fath heb wneud toriadau ac yn anffodus dyna sy n wynebu r Urdd.

"Rydym wedi bod yn llwyddiannus mewn dau gais cyllid ac wedi derbyn cyfanswm cefnogaeth gan Lywodraeth Cymru o £3.1 m. Mae r cymorth yma n'werthfawr tu hwnt ca fe fydd yn ein galluogi ni gadw fframwaith o el personal craidd me gynnal sylfaen o wasanaethau ar dibuja ein holl blatfformau un pharhau un chwblhau ein prosiectau adeiladu."

copyright de Imagen Urdd Gobaith Cymru el título de la Imagen Dywed rheolwyr fod rhaid cymryd camau me sicrhau dyfodol hirdymor y mudiad

Dywedodd Dyfrig Davies, Cadeirydd año Urdd: "Gyda chalon drom año ydyn ni vil mudiad yn rhannu r wybodaeth soy sefyllfa r Urdd.

"Achub y gweithlu ac achub año Urdd yn amlwg sydd wedi bod ar ein meddyliau soy bron me bedwar mis. Mae r dyfodol yn de la onu bregus, ond rhaid cynllunio me sicrhau dyfodol un hirhoedledd i r Urdd ac i n haelodau.

"Rydym yn ddiolchgar i n aelodau, cefnogwyr un gwirfoddolwyr dros y degawdau una pista n'hyderus, gyda n'gilydd, y gallwn oroesi r cyfnod anodd hwn. Byddwn yn rhannu unrhyw newyddion soy ein gwasanaethau pan fydd yn addas. Soy nawr, bydd y mudiad yn canolbwyntio ar gefnogi ein gweithlu trwy r cyfnod nesaf."

Mae n'fwriad, meddai, me weithio "mewn ffyrdd newydd" dros año haf ac wedi mis Medi yo drefnu gweithgareddau me bob oedran, gan gynnwys arlwy ddigidol chwaraeon un chelfyddydol, cyfleoedd awyr agored "ynghyd â pharhad i n gwasanaeth Prentisiaethau".

"Byddwn yn ailagor ein gwersylloedd gyda phwyll de ca o fewn rheolau iechyd un diogelwch gan edrych ymlaen en groesawu ieuenctid Cymru yn ôl."

Strategaeth i r dyfodol

Doedd y prif weithredwr Sian Lewis ddim yn darogan y byddai angen torri mwy o el personal yn y dyfodol gan ddweud de la junta de directores y mudiad wedi gosod strategaeth yn ei le ar gyfer y ddwy flynedd nesaf: "Da ni yn weddol hyderus ar hyn o bryd de la junta de directores ni wedi gwneud popeth posib i warchod año Urdd un gwarchod y gweithlu da ni yn rhagweld bydd yn aros efo ni."

Roedd año Urdd yn llwyddiannus yn ue ceisiadau me gael nawdd gan Lywodraeth Cymru, meddai, ond hace dim bwriad ganddynt me ofyn soy fwy o gymorth ariannol gan y llywodraeth.

"Fe wnaethon ni rhoi dau gais ariannol mewn un fuon ni yn llwyddiannus efo r ddau gais yna sef £3.1 miliwn. Ond mae n'rhaid yo ni hefyd sylweddoli bod sefydliadau ar dibuja Cymru sydd angen cefnogaeth y llywodraeth."

Mae hola n'hyderus y bydd año Urdd yn goroesi. "Mae gennon ni aelodau, de 60.000 ohonyn nhw. Mae gennon ni fyddin o wirfoddolwyr sydd wedi ein cefnogi ni ar hyd y degawdau. Mae gennon ni athrawon ar dibuja Cymru sydd yn rhoi de la ue hamser me gefnogi ni. Byddwn ni yn dod 'nôl un gallwn ni oroesi un byddwn ni yn gwneud hynny efo ue cefnogaeth nhw."

Avatar
Your Name
Post a Comment
Characters Left:
Your comment has been forwarded to the administrator for approval.×
Warning! Will constitute a criminal offense, illegal, threatening, offensive, insulting and swearing, derogatory, defamatory, vulgar, pornographic, indecent, personality rights, damaging or similar nature in the nature of all kinds of financial content, legal, criminal and administrative responsibility for the content of the sender member / members are belong.