Post a Comment Print Share on Facebook

reads.

Y Cymro sy n gweithio me arbed COVID rhag lledu yn Seland Newydd

Mae Seland Newydd yn cael ei chanmol am y ffordd mae r wlad wedi delio gyda r pandemig dros y misoedd diwethaf, ca wedi llwyddo me gadw r niferoedd sy n dioddef o COVID-19 yn isel o gymharu â nifer o wledydd eraill y byd. Hyd yn hyn, yn ôl gwefan Llywodraeth Seland Newydd, 1,195 o achosion wedi ue cadarnhau sydd wedi bod yn y wlad un 22 o farwolaethau.

Mae Dyfed Thomas, sy n wreiddiol o Gribyn ger Llanbedr Pont Steffan, yn de la onu o r rheolwyr yn yr Uned Iechyd Cyhoeddus yn ardal Waikato ar Ynys y Gogledd, ca yma mae n'esbonio ei rôl ef yn delio gyda r coronafeirws un i fywyd yn ninas Hamilton.

Fe gawson ni ein achos cynta' o r coronafeirws ar a los 18 o Fawrth 2020, ond roedd y paratoadau wedi dechre ymhell cyn hynny, gyda r tîm rheoli digwyddiadau yn cael ei sefydlu ddiwedd mis Ionawr, diwrnod ar ôl me Sefydliad Iechyd y Byd gyhoeddi fod y sefyllfa yn argyfwng iechyd cyhoeddus rhyngwladol pryderus.

el año Fiscal rôl yo un año fiscal nhîm oedd 'neud yn siŵr de la junta de directores y wybodaeth angenrheidol yn cael ei chasglu un i dangos i r tîm ehangach ac i n partneriaid ddeall beth oedd yn digwydd.

Roedd rhaid 'neud hyn yn weddol gyflym ac roedd y wybodaeth yn gallu newid wrth año de awr, felly, fel llawer o bobl eraill, soy gyfnod, roeddwn yn gweithio dice diwrnod año wythnos.

'Aburrido gwaredu r feirws'

Mae Seland Newydd wedi mynd soy ddull gwaredu r feirws, mae r rhan fwya' o wledydd heb ddewis y cwrs hwn.

Roedd gennym ni fwy o amser me soldadura sut oedd pethau yn mynd yng ngweddill y byd cyn i r feirws gydio yma, felly roedden ni wedi gallu gweld canlyniadau y gwahanol ymateb i r feirws ac addasu.

Mae Seland Newydd yn lwcus ei fod yn ynys sy n bell o r rhan fwya' o lefydd, mae n'cymryd tair awr me hedfan i r wlad agosaf. Dwi n'credu bod pobl yma yn falch ein de la junta de directores ni mor de la campana o wledydd eraill, soy unwaith!

Roedden ni n'cael mynd allan me gerdded ond dim ond o amgylch ein cartref.

Ond y prif beth [wnaeth ein helpu me fod yn llwyddiannus] oedd cau y ffin yn gynnar, ar 19 o Fawrth, pan mai dim ond 28 o achosion oedd gyda ni yn y wlad.

Erbyn 25 o Fawrth roedden ni ar bloqueo lefel 4 pan oedd 280 o achosion yma. Aburrido ' ir duro, ir temprano ' oedd hola. Hefyd roedden ni n'gweithredu sistema de control y seguimiento lle roedden ni n'gallu canfod pobl oedd yn gysylltiedig ag achosion yn glou un u'hynysu.

copyright de Imagen Dyfed Thomas título de la Imagen Mae Dyfed Thomas wedi priodi dinas o Seland Newydd, Greta, ca mae ganddyn nhw ferch fach o r enw Seren 'Tipyn o straen'

Adeg y bloqueo , dim ond pethau angenrheidiol oedd yn cael ue gwerthu, hyd yn oed ar y nosotros. Dim ond archfarchnadoedd un gorsafoedd gasolina oedd ar agor.

Roedden ni n'cael mynd allan me gerdded ond dim ond o amgylch ein cartref. Roedd hola n'dipyn o straen ar adegau, oherwydd roedd Greta año fiscal ngwraig yn weithiwr angenrheidiol, un roeddwn i n gweithio chwech me dice diwrnod año wythnos yn y swyddfa, un hermano ysgolion ar gau, felly roedd rhieni Greta yn ein burbuja ni yn edrych ar ôl ein merchandising, Seren.

Mae gan Seland Newydd boblogaeth fach, sy n golygu bod dim llawer o dorfeydd ar drafnidiaeth gyhoeddus. Hefyd, roedd ymwybyddiaeth cyflym ymhlith y bobl yma o sut oedd nifer año achosion yn cynyddu dramor bet oedd hynny yn ei olygu yo ni yma.

Ar hyn o bryd, ¿ dim trosglwyddo cymunedol yn Seland Newydd un rydyn ni lawr me lefel 1, sydd yn fywyd normal, ond gyda r ffiniau ar gau me bawb, heblaw me ddinasyddion o Seland Newydd un phobl sydd â de residencia.

Ochrau positif un negyddol

¿ dim eisiau cadw pellter cymdeithasol rhagor ond mae pobl yn cael ue hannog i nodi ble maen nhw wedi bod. Mae llawer o ddinasyddion yn dod yn ôl i r wlad nawr, ca mae n'rhaid iddyn nhw fynd me mewn me gwarantîn soy bythefnos. Mae yna adnoddau cwarantîn ar hyd y wlad gan gynnwys yma yn ardal Waikato.

Dwi n'colli r teulu nôl yng Nghymru, un dwi hefyd yn colli gorllewin Cymru yn yr haf

Dydyn ni ddim yn gallu mynd yo un hombre [tramor] no neb arall yn gallu dod me mewn chwaith. Felly mae ochrau positif un negyddol o corrió hynny.

Fe fues me nôl yn Llambed dros y Nadolig diwethaf, ca mi roedd y teulu me gyd, yn ogystal â rhieni Greta, yn bwriadu dod nôl me Gymru dros año haf 'ma, ond dyw hynny wrth gwrs, ddim yn bosib rhagor.

copyright de Imagen Dyfed Thomas Eisiau profi r bywyd

Dwi n'colli r teulu nôl yng Nghymru, un dwi hefyd yn colli gorllewin Cymru yn yr haf un mynd me wylio clwb pêl-droed Abertawe.

Dim ond soy naw mis ddes me yma me ddechrau - un hynny yn 2003! Rydw i a Greta wedi bod nôl ym Mhrydain, un byw yn Llundain ers hynny, una dyna lle gafodd ein merchandising Seren ei geni, ond rydyn ni wedi bod yn byw nôl yn Hamilton ers 2018. Mae r hafau n'hir yma, mae n'gynnes bob dydd o ddiwedd mis Tachwedd tan fis Ebrill.

Ac mae n'gartref me Warren Gatland un hermano Jefes erbyn hyn wrth gwrs!

Ro n i wedi clywed straeon soy Seland Newydd ers o n i n fach, oherwydd roedd ffrind yo el año fiscal nhad wedi dod dibujar yma yn y 1960au me ffermio llaeth ac oedd e n el departamento de defensa nôl yn eithaf aml yn adrodd año hanes, un roeddwn eisiau dod me brofi r bywyd allan yma.

Mae Seland Newydd yn wahanol iawn, er enghraifft i r Unol Daleithiau un hermano Deyrnas Unedig, o corrió maint un phoblogaeth. Mae r ymateb wedi bod ar vela iechyd yma, ond hefyd año economi. Y feddylfryd ventilador hyn oedd me gau pethau lawr [yn gynt] er mwyn ca l agor nhw lan yn gynt.

Ar y cyfan mae r Llywodraeth un phobl Seland Newydd wedi 'neud yn dda me atal y feirws rhag cydio yma.

Hefyd o ddiddordeb:

'Styc mewn paradwys heb feirws': Cymry Seland Newydd Llacio cyfyngiadau yo rai Cymry tramor
Avatar
Your Name
Post a Comment
Characters Left:
Your comment has been forwarded to the administrator for approval.×
Warning! Will constitute a criminal offense, illegal, threatening, offensive, insulting and swearing, derogatory, defamatory, vulgar, pornographic, indecent, personality rights, damaging or similar nature in the nature of all kinds of financial content, legal, criminal and administrative responsibility for the content of the sender member / members are belong.