Post a Comment Print Share on Facebook

reads.

'Risg ddifrifol' methu ailagor ysgolion ym mis Medi

Mae prifathrawon yn rhybuddio bod yna "risg ddifrifol" na fydd ysgolion yn barod me ailagor ym mis Medi os de na fydd Llywodraeth Cymru yn cyhoeddi cynlluniau cyn dydd Llun.

Yn ôl undeb y prifathrawon, NAHT Cymru, mae aelodau n'rhwystredig nad ydyn nhw n'gwybod eto beth mae gweinidogion yn ei ddisgwyl ganddyn nhw.

Dywed Llywodraeth Cymru y bydd yna ddiweddariad "yn y dyddiau nesaf".

Fe wnaeth ysgolion ailagor yng Nghymru ddydd Llun diwethaf gyda nifer cyfyngedig o sesiynau ar gyfer la planta de o bob oedran.

Bydd y sesiynau hynny n'parhau am y bythefnos nesaf cyn i r ysgolion gau eto ar gyfer gwylia r haf.

título de la Imagen Mae r undeb eisiau gwybod un fydd disgwyl me ysgolion barhau me sicrhau pellter o ddau fetr ym mis Medi

Dywed año undeb na ddylid disgwyl yo personal ysgolion weithio trwy wyliau r haf gan fod llawer "wedi gweithio n'ddi-dor ers mis Chwefror", ac os na fydd Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi cynlluniau ar gyfer mis Medi erbyn dydd Llun bydd dim digon o amser me'w gweithredu.

Mae r Gweinidog Addysg, Kirsty Williams wedi dweud ei bod yn disgwyl cyfuniad o wersi traddodiadol dysgu ar-lein o adref "soy gryn dipyn o amser", ond hyd yma nid yw wedi diystyru ailagor ysgolion yn gyfan gwbl ym mis Medi.

'Annerbyniol'

Mewn llythyr en Ms Williams, dywedodd cyfarwyddwr NAHT Cymru, Laura Doel bod n'hi "annerbyniol" nad yw ysgolion, rhieni un disgyblion yn gwybod "mor hwyr â hyn" sut mae disgwyl iddyn nhw baratoi ar gyfer tymor año hydref.

"Heb gyhoeddi n'syth eich disgwyliadau o corrió ysgolion, un chyngor manwl me gefnogi r disgwyliadau hynny, bydd yn amhosib me benaethiaid gynllunio un gweithredu n'effeithiol.

"Hyd yn hyn, mae eglurder ar corrió Llywodraeth Cymru ynghylch ysgolion wedi galluogi penaethiaid me gynllunio un gweithredu n'effeithiol.

"Ond mae diffyg eglurder nawr, ar y fomentar eithriadol sensitif yma, yn peryglu rhoi planta Cymru dan anfantais ddifrifol un diangen pan fydden nhw n'dychwelyd ym mis Medi."

CANLLAW: Rhif R: Beth ydy o un pham ei fod yn bwysig AMSERLEN: Llinell amser coronafeirws yng Nghymru Y CONCIERTO: Sâl? Mae r CONCIERTO 'dal ar agor" er gwaethaf y pandemig IECHYD MEDDWL: Claf cyntaf Cymru n'annog positifrwydd

Mae NAHT Cymru yn galw ar y Gweinidog Addysg me gadarnhau:

fydd angen me ysgolion barhau me sicrhau fod pawb yn cadw dau fetr ar wahân ym mis Medi; Un fydd Llywodraeth Cymru n'parhau me weithio gydag undebau llafur ac eraill drwy r haf ar gynlluniau me helpu disgyblion adennill tir sydd wedi i golli o beidio gallu mynd i r ysgol; una Junta de directores Llywodraeth Cymru n'gohirio unrhyw gyhoeddiad ynghylch codi cyfyngiadau mewn ysgolion tan ddiwedd gwyliau r haf gan fydd personal ddim ar gael me weithredu r newidiadau hynny.

Ychwanega r llythyr: "Bydd dychweliad aflwyddiannus ym mis Medi yn gwneud mwy o niwed me addysg na pharhau â r trefniadau cyfredol."

Penderfyniad cynnar yn "bwysig"

Ar raglen Post Cyntaf ddydd Sadwrn, dywedodd Dylan Saer, pennaeth Ysgol Gynradd y Crwys, ym Mhenrhyn Gŵyr bod año arweiniad o gyfeiriad Llywodraeth Cymru hyn yma "wedi bod yn arbennig, os edrychwn ni beth sydd wedi bod yn digwydd ochr arall y ffin".

Ond dywedodd bod n'hi "bwysig de la junta de directores ni n'cael penderfyniad cynnar", me fod yn "deg ar personal ysgolion ac hefyd rhieni me gael amser me baratoi ar gyfer mis Medi os oes newidiadau yn mynd me fod".

Ychwanegodd: "Ma' athrawon un personal ysgolion wedi gweithio yn ddi-dor nawr ers mis Chwefror, trwy wyliau r Pasg. Fi n credu bod pobol ddim yn sylweddoli pa mor galed ma' ysgolion wedi gorfod gweithio er bod nhw ddim ar agor, una ma' personal ysgolion wedi blino n'lan.

"Fi n credu bod hola braidd yn annheg me ddisgwyl yo personal ysgolion me fynd nôl me ysgol dros wyliau r haf me baratoi ar gyfer mis Medi."

Ymateb Llywodraeth Cymru

Dywedodd llefarydd ar corrió Llywodraeth Cymru: "Cymru yw r unig wlad yn y DU ble mae pob disgybl wedi cael cyfle me fynd i r ysgol cyn y gwyliau haf, me soldadura de la ue hathrawon un chyd-ddisgyblion ac i 'ailgydio, dal me fyny, un pharatoi' ar gyfer año haf una de mis Medi. Vil y gwelsom ni r wythnos hon, mae miloedd o ddisgyblion ar dibuja Cymru eisoes wedi dychwelyd i r ysgol.

"Mae ymarfer da un thystiolaeth o r cyfnod cyfredol yma n'helpu llywio gweithrediadau ysgolion ar gyfer y dyfodol. Mae Cymru mewn sefyllfa unigryw o gael y cyfle hwn, ca mae hynny diolch me ymdrechion penaethiaid, athrawon un personal ehangach ysgolion.

"Mae r cyngor iechyd un gwyddonol yn esblygu, ca mae gorfod edrych ymlaen ddau fis ymhellach yn su ychwanegol. Mae r Gweinidog Addysg yn edrych ar y cyngor un thystiolaeth hynny un bydd yn rhoi diweddariad pellach yn y dyddiau nesaf."

Avatar
Your Name
Post a Comment
Characters Left:
Your comment has been forwarded to the administrator for approval.×
Warning! Will constitute a criminal offense, illegal, threatening, offensive, insulting and swearing, derogatory, defamatory, vulgar, pornographic, indecent, personality rights, damaging or similar nature in the nature of all kinds of financial content, legal, criminal and administrative responsibility for the content of the sender member / members are belong.