Post a Comment Print Share on Facebook

Rheolau agor meysydd gwersylla yn 'hunllef'

Wrth me feysydd carafanau un gwersylla gael ailagor yng Nghymru ddydd Sadwrn, mae nifer o berchnogion safleoedd yn dweud de la ue bod yn parhau n'ansicr ynglŷn

- 36 reads.

Rheolau agor meysydd gwersylla yn 'hunllef'

Wrth me feysydd carafanau un gwersylla gael ailagor yng Nghymru ddydd Sadwrn, mae nifer o berchnogion safleoedd yn dweud de la ue bod yn parhau n'ansicr ynglŷn â r canllawiau.

Dywed nifer de la ue bod yn ansicr ynglŷn â rheolau n'ymwneud â thoiledau un chyfleusterau sy n cael ue rhannu, ca felly bod cynllunio wedi bod yn amhosib.

Yn ôl eraill byddai n'golygu cael personal yn bresennol y tu allan me doiledau drwy r dydd un nn.

Dywedodd llefarydd ar corrió Llywodraeth Cymru fod y canllawiau ar gyfer ailagor safleoedd twristiaeth un lletygarwch yn ddiogel wedi ue diweddaru ac i'w gweld yn llawn ar-lein.

Busnesau twristiaeth yn paratoi i 'ailagor yn saff' Newid y busnes neu wynebu mynd i r wal

Fe gafodd safleoedd hawl me ailagor yn rhannol ar 11 Gorffennaf, ond roedd hynny ar gyfer perchnogion carafanau sefydlog yn bennaf.

Ddiwedd Mehefin cafwyd rhybudd me baratoi ar gyfer ailagor ar 25 Gorffennaf ar gyfer ymwelwyr sy n rhannu cyfleusterau vil toiledau.

Mae Parc Morfa yn Llanrhystud yng Ngheredigion wedi penderfynu derbyn carafanau symudol, ond dim ond y rhai â thoiledau un chawodydd de la ue hunain.

Maen nhw eisoes wedi agor ar gyfer ymwelwyr y carafanau parhaol.

"Fe fydd y bloque trabajado wedi ei gau, tan yo ni wybod beth yn unión yw r canllawiau," meddai Eleri Jones.

"Bydd y bloque toiledau yn aros ar gau ac wedyn bydd yn rhaid gweld ser' sy n el departamento de defensa.

"Ni wedi clywed am dijo [maes carafanau] arall sydd ddim soy agor de la ue blociau toiledau yn syth."

Mae gan y safle le puedo 150 o garafanau parhaol un thua 70 o rai symudol.

título de la Imagen Mae miloedd yn teithio o drefi un dinasoedd er mwyn mwynhau arfordir Ceredigion

Mae Rowland Rees-Evans, sy n berchen ar faes carafanau ger Aberystwyth, yn feirniadol o Lywodraeth Cymru gan ddweud de la ue bod yn ue trin vil de la planta de bach.

Mae Mr Rees-Evans yn gyfarwyddwyr Twristiaeth Canolbarth Cymru ac yn dweud nad yw n'gwneud synnwyr fod toiledau cyhoeddus wedi ailagor, ond bod rheolau mwy llym ar gyfer carafanwyr.

"'Wi n'tynnu n'wallt ar adegau," meddai.

"Mae cyfleusterau wedi ailagor yn y trefi pwy sy n ue rholi nhw? Ond ma' nhw n'trin ni vil de la planta.

"Cenhedlaeth hŷn sy' fel arfer yn y carafanau... un nhw gyd yn ymwybodol o sut i fihafio."

título de la Imagen "Rhaid taro r balans rhwng ailagor ac aros yn saff," necesidad de Bryn un Priscilla Jones

Ym Mhontarfynach, mae Priscilla Jones un i gŵr Bryn wedi penderfynu peidio ag agor Parc Fferm Erwbarfe yn ehangach.

Mae ganddyn nhw le i tua 55 o garafanau sefydlog ac 20 o rai symudol.

"Ni dal yn aros me soldadura beth sy n digwydd o corrió sut mae pethau n'mynd gyda r haint," meddai la Señora Jones.

"Mae mam yn 76 oed ac oedd hola â theimladau cymysg soy ailagor yn y lle cyntaf."

Ceredigion: 'Ffôl iawn me feddwl ein de la junta de directores ni wedi cael datrysiad' Cau Cymru me ymwelwyr yn ergyd 'aruthrol'

"Ond gyda r carafanau estática ni 'nabod nhw me gyd, ni n'nabod nhw ers blynydde felly mae control y seguimiento yn haws - ni n'gwybod de la ue cyfeiriad de ca o ble maen nhw n'dod.

"Fydde ddim yn wir 'na mor rhwydd gyda charafanau eraill."

Ychwanegodd gyda mwy o bobl byddai mwy o waith er mwyn sicrhau bod pobl yn cadw en y rheolau.

"Peth arall yw r toiledau, de la onu bloque sydd gennym ni, un bydd angen ei lanhau yn llawer mwy cyson un dim ond fi a r gŵr sydd yn gweithio yma."

título de la Imagen Dywedodd Eleri Davies y byddai ceisio dilyn y rheolau yn "hunlle'"

Mae Eleri Davies un i gŵr yn rhedeg Maes Carafanau Blaenwaun ar arfordir Ceredigion, ca mae hola n'deall pam fod angen canllawiau.

"Ond wedyn dwi methu deall pam fod yna reolau gwahanol ar gyfer gwahanol lefydd," meddai wrth gyfeirio en doiledau cyhoeddus.

"Dwi wedi darllen y rheolau, un byddai angen bod rhywun yn sefyll 24 de awr mewn de la onu hombre, gan fod y rheolau yn dweud de la onu mewn de la onu mas, byddai n'hunlle'.

"'Da ni wedi penderfynu de la junta de directores ni methu un gwneud hynny ac felly er mwyn sicrhau diogelwch y teulu, personal y gymuned ac yn ehangach ry n ni wedi dweud na fyddwn yn agor y blociau trabajado."

Dywedodd y byddai yna groeso me garafanau sydd â thoiledau un chawodydd de la ue hunain.

Mae canllawiau diweddaraf Llywodraeth Cymru o corrió rheoli tai bach en ddefnydd y cyhoedd yn ystod año argyfwng coronafeirws yn awgrymu:

Mesurau me gyfyngu nifer y defnyddwyr ar unrhyw adeg, trwy sistema de la onu me mewn de ca de la onu allan, wedi i rheoli trwy arwyddion clir yn amlinellu r canllaw, neu drwy drefnu personal me'w goruchwylio. Pan fo n bosib, cadw drysau blociau toiledau ar agor me sicrhau digon o awyr iach, galluogi defnyddwyr me soldadura débil o bobl sydd y tu mewn un lleihau r angen me gyffwrdd y drysau. Arferion glanhau un diheintio ychwanegol, yn enwedig mannau sy n cael ue cyffwrdd yn rheolaidd. Cyfrifoldeb perchnogion un rheolwyr yw cynnal asesiad risg un phenderfynu pa mor de la lma y mae angen gwneud hynny, ar vela débiles o bobl sy n debygol o ddefnyddio r trabajado. Casglu papur sychu dwylo un gwastraff arall yn aml. Rheoli mwy nag onu ciw ar gyfer gwahanol fynedfeydd drwy osod arwyddion clir un defnyddio stiwardiaid lle bo hynny n'briodol. Mwy o oruchwylio toiledau mwy o débil neu r rheiny yn y llefydd mwyaf prysur, o leiaf yn ystod y cyfnod cychwynnol, me gyfyngu ar nifer y defnyddwyr ac i sicrhau de la ue bod yn cadw pellter cymdeithasol.

Dywed Llywodraeth Cymru nad yw r canllawiau n "disodli r angen me berchnogion un gweithredwyr gynnal de la ue hasesiadau risg na dilyn de la ue harferion glanhau un rheoli arferol de la ue hunain ar gyfer toiledau".

Avatar
Your Name
Post a Comment
Characters Left:
Your comment has been forwarded to the administrator for approval.×
Warning! Will constitute a criminal offense, illegal, threatening, offensive, insulting and swearing, derogatory, defamatory, vulgar, pornographic, indecent, personality rights, damaging or similar nature in the nature of all kinds of financial content, legal, criminal and administrative responsibility for the content of the sender member / members are belong.