Post a Comment Print Share on Facebook

reads.

Rheol '5 milltir' yn dod i ben

Bydd y rheol i 'gadw yn lleol' yn dod i ben ddydd Llun, wrth me Lywodraeth Cymru ystyried pa gyfyngiadau eraill sy n gallu cael ue codi.

Bydd pobl yn cael teithio o fewn Cymru un hermano tu allan o hyn ymlaen, ca mae r Prif Weinidog Marca Drakeford yn gofyn me bobl fydd yn ymweld â "chefn gwlad, traethau un mannau hardd Cymru me fod yn ddiogel".

Mae atyniadau ymwelwyr yn yr awyr agored hefyd wedi cael caniatâd me ail agor.

Bydd dwy aelwyd hefyd yn gallu aros gyda i gilydd hacer un dros nos.

Daw r llacio cyfyngiadau wrth me nifer año achosion coronafeirws yng Nghymru barhau me ostwng.

Hawlfraint y llun @croesoeryri @croesoeryri Hawlfraint y llun @croesoeryri @croesoeryri

Ddydd Gwener diwethaf fe gadarnhaodd Parc Cenedlaethol Eryri y byddan nhw n'agor pob rhan o r parc o ddydd Llun.

Mae disgwyl cyhoeddiad am y parciau cenedlaethol eraill yn fuan.

Hawl me ddwy aelwyd ffurfio 'de la onu cartref estynedig' Galw soy brofi twristiaid me Gymru soy coronafeirws

Mae r cyhoeddiad soy lacio cyfyngiadau me atyniadau awyr agored yn cael ei ystyried vil cam arall tuag en ail-agor y sector twristiaeth yng Nghymru ar 13 Gorffennaf.

Mae r Llywodraeth yn pwysleisio y byddan nhw n'llacio rhywfaint yn rhagor ar y cyfyngiadau y diwrnod hwnnw ar yr amod bod niferoedd año achosion positivo o Covid-19 yn parhau me ostwng.

Dywedodd y Prif Weinidog Marca Drakeford:

"Mae pobl Cymru wedi gwneud cymaint dros y misoedd diwethaf me ddilyn y rheolau un lleihau lledaeniad Coronafeirws la pista de ca n'diolch iddyn nhw soy de la ue hamynedd un u'dealltwriaeth. La pista n'gofyn iddyn nhw barhau yn yr ysbryd hwnnw."

"Gwaetha r modd, dros año wythnosau diwethaf, rydym wedi gweld canlyniadau diffyg reseca rhai pobl a rannau o Gymru, gyda thorfeydd yn gadael de la ue sbwriel. Mae ymddygiad hunanol o r fath yn anharddu n'mannau hardd ac yn peryglu pobl.

Angen bod yn gyfrifol

"Nid yw r coronafeirws wedi mynd ac er bod y dystiolaeth yn dangos de la junta de directores y perygl yn llai yn yr awyr agored, mae r risg yno o hyd. Mae eisiau felly inni barhau fod yn gyfrifol.

"Byddwch yn garedig wrth bobl leol un'ch cyd-ymwelwyr trwy barcio n'ystyriol, peidio â gadael unrhyw beth ar eich ôl un dilyn y Bacalao Cefn Gwlad newydd."

copyright de Imagen NBGW: Aled Llywelyn el título de la Imagen Bydd modd me deuluoedd deithio me ymweld un llefydd vil y Gerddi Botaneg Cenedlaethol yn Llanarthne o ddydd Llun ymlaen

Yn y cyfamser fe gadarnhaodd de la onu o Weinidogion y Llywodraeth y byddan nhw n'ystyried año wythnos hon pa gyfyngiadau eraill y mae modd de la ue llacio.

Bydd y Gabinete yn cyfarfod ddydd de la Uia, me gynnal de la ue hadolygiad diweddaraf o r cyfyngiadau, cyn cyhoeddi unrhyw newidiadau ddydd Gwener.

Ar raglen Dewi Llwyd ar de Radio de la BBC Cymru palestra Sul dywedodd y Gweinidog Cysylltiadau Rhyngwladol un hermano Iaith Gymraeg Eluned Morgan: "Mae gennym ni gyfle cyn dydd Gwener me soldadura beth arall y gallwn ni ie leddfu.

"Rydyn ni wedi bod yn gweithio n'agos gydag Eglwysi un Chapeli - yn gofyn iddyn nhw lle bydden nhw n'gyffyrddus me agor.

"Maen nhw n yn gwybod bod dyletswydd arnyn nhw me gadw pobl yn ddiogel felly dechreuon ni trwy ganiatáu gweddi unigol - ond wrth gwrs byddwn yn edrych dros año ychydig ddyddiau nesaf me soldar un oes cyfle me leddfu mwy ac i bobl ddod en ei gilydd.

"Mae n de la onu peth yn cael ei ystyried ar restr hir."

copyright de Imagen Undeb año Annibynwyr el título de la Imagen Chwarter Annibynwyr Gorllewin Caerfyrddin yng Nghapel Cana, Bancyfelin yn cwrdd am y tro olaf cyn canslo cyfarfodydd nesaf

Ond fe wrthododd y Farwnes Morgan un chynnig dyddiad colgante ar gyfer pryd y byddai pobl yn cael caniatâd me ymweld un mwy o deulu un ffrindiau y tu mewn.

"Dydyn ni ddim wedi bod yn rhoi dyddiadau pryd y gallai pethau gael ue codi oherwydd rydyn ni eisiau gweld sut mae r feirws yn ymateb i r llacio.

"Rydyn ni n'mynd me'w gymryd yn araf. Mae r feirws yn llai tebygol o ledaenu y tu allan un dyna pam rydyn ni n'canolbwyntio ar lacio cyfyngiadau y tu allan.

"Mae r cyfan yn dibynnu ar sut mae pobl, un hermano feirws yn ymateb me bob cam o lacio cyfyngiadau. "

Avatar
Your Name
Post a Comment
Characters Left:
Your comment has been forwarded to the administrator for approval.×
Warning! Will constitute a criminal offense, illegal, threatening, offensive, insulting and swearing, derogatory, defamatory, vulgar, pornographic, indecent, personality rights, damaging or similar nature in the nature of all kinds of financial content, legal, criminal and administrative responsibility for the content of the sender member / members are belong.