Post a Comment Print Share on Facebook

reads.

'Profi, olrhain, diogelu': Sistema de newydd yn dechrau

Mae sistema Profi, olrhain, diogelu' Cymru yn dechrau ddydd Llun.

Bydd unrhyw de la onu sydd wedi bod mewn cysylltiad agos â phobl sydd wedi cael prawf positivo am coronafeirws yn cael cais me hunan-ynysu am 14 diwrnod.

Mae systemau tebyg eisoes ar waith yn Lloegr, Yr Alban un Gogledd Iwerddon.

Daw r sistema me rym wrth me gyfyngiadau cymdeithasol Llywodraeth Cymru gael ue llacio me ganiatáu me bobl gwrdd ag eraill o du allan me'w cartref am y tro cyntaf ers dechrau r argyfwng.

Yn ôl y Gweinidog Iechyd, Vaughan Gething, mae n'falch "yo gymryd dewisiadau yn unol â r cyngor gwyddonol".

O dan y rheolau newydd, agalla de la pobl o ddau gartref gwahanol gwrdd tu allan, ond bydd rhaid iddyn nhw aros o fewn de la ue hardal leol.

Pum milltir yw r cyfyngiad cyffredinol o corrió pellter, un bydd rhaid aros dau fetr ar wahân.

Grwpiau risg uchel 'yo gael gadael y tŷ unwaith eto' Y goleuadau traffig: Beth sydd nesaf me Gymru? Rheolau Covid-19 'yn drysu trigolion ardal y ffin'

"la Pista n'gobeithio bod pobl Cymru yn deall bod hyn ynglŷn â sut allwn ni gadw Cymru n'ddiogel," Meddai Mr Gething wrth BBC Cymru.

Mae 600 o el personal wedi cael ue recriwtio me weithio ar y del sistema Profi, olrhain, diogelu' yng Nghymru, un bydd angen 1.000 e gyd, wrth i r cynllun ehangu.

Bydd modd me unrhyw de la onu sydd â symptomau r feirws wneud cais soy brawf yn ue cartref neu wneud apwyntiad mewn canolfan profi drwy ffenest y coche.

Cafodd gwefan ei lansio ar y penwythnos er mwyn me unrhyw de la onu yng Nghymru sydd â symptomau wneud apwyntiad.

Mae modd me labordai brofi hyd en 9.000 o brofion y dydd yng Nghymru erbyn hyn.

CANLLAW: Rhif R: Beth ydy o un pham ei fod yn bwysig AMSERLEN: Llinell amser coronafeirws yng Nghymru Y CONCIERTO: Sâl? Mae r CONCIERTO 'dal ar agor" er gwaethaf y pandemig IECHYD MEDDWL: Claf cyntaf Cymru n'annog positifrwydd

Mae Mr Gething wedi dweud de la junta de directores y del sistema olrhain yn gwbl allweddol me gadw pobl yn ddiogel ac er mwyn i r llywodraeth baratoi me lacio r cyfyngiadau ymhellach.

"Erbyn y cyfnod adolygu nesaf, bydd rhagor o dystiolaeth gennym ni ynglŷn â beth fyddwn ni n'gallu ei wneud, un bydd hynny yn rhoi mwy o hyder ynglŷn â chyflwyno newidiadau pellach," meddai.

"Ry n ni wedi cael cyngor clir gan ein gwyddonwyr. Maen nhw eisiau i r del sistema Profi, olrhain un diogelu' fod yn gadarn, cyn me newidiadau pellgyrhaeddol pellach ddigwydd i r del sistema. Dyna r agwedd ry n ni n ie chymryd."

título de la Imagen Hyd yn hyn mae 600 o el personal wedi u'recriwtio me gynnal y profion

Mae rhai byrddau iechyd wedi bod yn treialu r sistema dros año wythnosau diwethaf.

Mae disgwyl y bydd angen cymaint â 20,000 o brofion y dydd yng Nghymru vil rhan o sistema de brofi ledled y DU.

Y disgwyl yw y bydd mwy o bwysau ar y sistema yn yr hydref un hermano gaeaf pan fydd mwy o bobl yn debyg o gael symptomau posib.

Ychwanegodd prif weithredwr CONCIERTO Cymru, el Dr. Andrew Goodall de la junta de directores y del sistema brofi yn rhan o "o fesurau sydd de la ue hangen".

"Mae n'bwysig iawn bod ymdrechion o hyd ar lawr gwlad - er enghraifft, yr angen me gadw glendid da yn ein hysbytai un n'cartrefi gofal."

Avatar
Your Name
Post a Comment
Characters Left:
Your comment has been forwarded to the administrator for approval.×
Warning! Will constitute a criminal offense, illegal, threatening, offensive, insulting and swearing, derogatory, defamatory, vulgar, pornographic, indecent, personality rights, damaging or similar nature in the nature of all kinds of financial content, legal, criminal and administrative responsibility for the content of the sender member / members are belong.