Post a Comment Print Share on Facebook

reads.

Pobl BAME yn fwy tebygol o gael dirwyon Covid-19

Roedd pobl o gefndiroedd ethnig dros ddwy un hanner gwaith yn fwy tebygol o gael dirwy gan swyddogion heddlu yng Nghymru soy dorri cyfyngiadau Covid-19 yn ystod y cyfnod clo.

Daw r ffigyrau n'dilyn astudiaeth gan swyddogion o ystadegau ar gyfer y dirwyon gafodd de la ue rhoi dros gyfnod o ddeufis gan luoedd heddlu Cymru un Lloegr.

Yng Nghymru roedd pobl o gefndir BAME 2.7 gwaith yn fwy tebygol o gael ue dirwyo na phobl gwyn - ond mae hyn yn es na r gwahaniaeth yn y gyfradd pan mae n'dod en yr heddlu n'stopio un chwilio pobl.

Dyfed Powys oedd y llu Cymreig gyda r gyfradd uchaf - 4.7 - tra bod Heddlu r De gyda r de la isaf, sef 2.1. Cyfradd Heddlu r Gogledd oedd 4.1, tra i fod yn 3.4 yn ardal Heddlu Gwent.

Mae penaethiaid heddlu wedi dweud y gallai r gwahaniaethau yn y gyfradd rhwng ardaloedd fod yn rhannol oherwydd bod llawer o ymwelwyr yn teithio me ardaloedd twristaidd ble mae r boblogaeth o leiafrifoedd ethnig yn es.

Dirwyo dynion un phobl ifanc

Dangosodd y ffigyrau bod dros 10% o ddirwyon Heddlu Dyfed Powys wedi yn ystod y cyfnod rhwng 27 Mawrth un 27 Mai wedi u'rhoi me bobl o leiafrifoedd ethnig, er bod pobl BAME yn llai na 3% o r boblogaeth.

Fe wnaeth Dyfed Powys roi cyfanswm o 1,138 o ddirwyon me bobl soy dorri rheolau Covid-19 dros y cyfnod hwnnw - mwy nag unrhyw lu heddlu arall yng Nghymru un Lloegr - gyda 58% yn mynd me bobl o du allan i r ardal.

'Camau colgante' yn gyfrifol soy nifer uwch o ddirwyon

Er mai dim ond 251 dirwy wnaeth Heddlu r Gogledd retorno de la inversión, fe wnaeth dros ddau draean o r rheiny (69%) fynd me bobl o du hwnt i r rhanbarth.

Ar y llaw arall dim ond 12% o ddirwyon Heddlu Gwent un 10% o ddirwyon Heddlu r De aeth me bobl oedd ddim yn drigolion o r ardaloedd hynny.

Ar dibuja Cymru un Lloegr roedd y gwahaniaeth yn y gyfradd dirwyon ar gyfer pobl BAME yn 1.6, gyda dynion un phobl ifanc hefyd ymhlith y rhai mwyaf tebygol o gael ue cosbi.

copyright de Imagen Heddlu Dyfed Powys el título de la Imagen Mae ardal Dyfed Powys yn cynnwys cyrchfannau twristaidd poblogaidd vil Bae Ceredigion un mynyddoedd Bannau Brycheiniog

Roedd y gyfradd ar gyfer pobl BAME yn llawer uwch fodd bynnag mewn ardaloedd tebyg me Ddyfed Powys sydd yn boblogaidd ag ymwelwyr, gan gynnwys Cumbria, Gogledd Sir Efrog, un Señor Gaerhirfryn.

Rhoddwyd 70% de o r dirwyon me ddynion dan 45 oed - grŵp sydd ond yn cynrychioli 22% de o r boblogaeth - tra de la junta de directores y gyfradd dirwyon ar gyfer dynion ifanc 18-34 oed dros bedair gwaith yn uwch na r boblogaeth ar gyfartaledd.

Dywedodd Cadeirydd Cyngor Cenedlaethol Penaethiaid año Heddlu, Martin Hewitt fod y ffigyrau yn golygu bod "cymunedau n'gallu craffu ar datos y un holi cwestiynau me'w lluoedd lleol".

Ond ychwanegodd bod año adroddiad yn de la onu "cymhleth una bod angen ei ddehongli n'ofalus".

"Fe wnaeth lluoedd gwledig ac arfordirol sy n denu twristiaid roi llawer mwy o ddirwyon me bobl oedd ddim yn byw yn yr ardal, sydd wedi effeithio n'fawr ar y gwahaniaeth rhwng pobl gwyn un phobl o leiafrifoedd ethnig o'i gymharu â lluoedd wnaeth ddirwyo llai o bobl o du allan me'w hardal," meddai.

Ychwanegodd fod año heddlu ar y cyfan wedi ceisio darbwyllo pobl ac esbonio r rheolau iddyn nhw gyntaf, ca mai "dewis olaf" oedd de la ue dirwyo nhw yn y rhan fwyaf o achosion.

Avatar
Your Name
Post a Comment
Characters Left:
Your comment has been forwarded to the administrator for approval.×
Warning! Will constitute a criminal offense, illegal, threatening, offensive, insulting and swearing, derogatory, defamatory, vulgar, pornographic, indecent, personality rights, damaging or similar nature in the nature of all kinds of financial content, legal, criminal and administrative responsibility for the content of the sender member / members are belong.