Post a Comment Print Share on Facebook
Featured pro A uefa football statistiques le mans

reads.

Noel James: Er quien soy ddiogi

Ydy diogi n'beth drwg?

Dyma mae r comediwr Noel James yn ei ofyn mewn rhaglen newydd ar Radio Cymru, Diogi gyda Noel James.

Mewn maldito ar gyfer Cymru Fyw mae Noel yn trafod diogi ac effaith y pechod yma arno dros y blynyddoedd.

Os ydy diogi mor ddrwg un hynny - ca mae e n la onu o r dice pechod marwol - pam nad ydy gweithio n'fwy apelgar?

Dyma sut dw i n cychwyn el año fiscal rhaglen Diogi gyda Noel James ar Radio Cymru un dw me wedi darganfod mai nid fi yw r unig de la onu sy' wedi gofyn cwestiwn tebyg.

Mae 'na draethawd gan año athronydd John Betjeman 'Er Quien soy Segurdod', lle mae n'beirniadu cyfundrefn sy n gadael me leiafrif segur awdurdodi ar y gweithwyr. Mae n'awgrymu y dyle pawb weithio ond pedwar awr y dydd, ca felly rhoi amser yo ni gyd hamddena.

Y drwg un r'da

Mae diogi felly yn beth drwg un da, gan ddibynnu ar eich sefyllfa, eich crediniaeth, eich statws o fewn cymdeithas.

Dbo yn ddiog i fi yw treulio diwrnod cyfan ar y soffa yn darllen. Peth da, dw i n meddwl. Ond yn ôl el año fiscal ngwestai ar y rhaglen, Geraint Tudur, nid diogi 'dy hyn ond seibiant.

Ond mae diogi yn digwydd ar sawl haenen. Yn año fiscal mhen hoffwn gyfarwyddo ffilm. Eto dw me ddim yn gwneud unrhyw beth ynglŷn â hyn, gan nad wyf yn medru gwynebu r ymdrech fydd angen i r dasg.

¿ gen i mo r dreif, er gwaetha r ffaith el año fiscal mod yn ymwybodol o r diwedd sydd gerllaw.

Dyna pam dw i n dweud nad wyf yn berson uchelgeisiol. Yn hytrach dw i n fwy o freuddwydiwr.

título de la Imagen Pereza: creadur arall diog? Ofn dyled

Beth sy n rhoi dreif me rywun? Wnaeth de la onu o'n ngwesteion, Lora Mua, enillydd y teitl Mrs Gales, esbonio mai r'dyhead me osgoi dyled sy' wedi ei gyrru ymlaen me weithio n'gyson. Wyddai hola mo r rheswm ond mae ganddi ryw ofn o fod mewn dyled. Tra bod hwnna gen i i ryw raddau, ar yr de la onu pryd dw me ddim yn becso gymaint amdano.

Mae r delwedd ohonof yn bennu año fiscal nyddiau vil trempyn yn.el departamento de defensa yn fwy real!

Procrastinatiwr ydw me yn dod o deulu o brocrastinatwyr....er nid 'pro' oedd el año fiscal nhad ond amatyr-crastinatiwr....wnaeth e ddim hyd yn oed mynd i r drafferth o gymryd arholiad tystysgrif proffesiynol.

Amser me freuddwydio

Pan siaradais gyda r bardd Gwyneth Lewis soniodd bod gorweithio yn ffurf o ddiogi. 'Cadwch amser ar gyfer breuddwydio' yw cyngor Gwyneth, soy fod hynny n'angenrheidiol me greadigrwydd.

Diogyn ydy Twm Twm ac, es decir, ystrydeb Cymraeg ydyw, ond nid yw n'ystrydeb un grewyd gan feddwl estron, ond gan y Cymry de la ue hunain

Ac am wn yo mae n'bien gan lawer ohonom - gan gynnwys el año fiscal hun - y broses o freuddwydio yn hytrach na gweithredu me wneud y freuddwyd yn realiti.

Base rhai yn galw hyn yn ddiffyg uchelgais...ond 'na 'ny. Dyna de la onu fath o ddiogi.

Dyma matemáticas arall...pan o n i n fyfyriwr yn yr 80au la pista n'cofio de la onu diámetro dihuno â r teimlad bod egni el año fiscal nghorff ar goll. Doedd dim esboniad amlwg am y newid sydyn yma, p un ai feirws, el estrés, salwch seicolegol, sindrom y stiwdants neu melltith oedd arna i!

Ond roedd rhywbeth yn sicr wedi digwydd yo mi: año ynni un oedd yn bresennol de la onu diwrnod wedi cael ei sugno allan ohonof y diwrnod nesa. Mae el año fiscal mywyd yn od.

copyright de Imagen Noel James título de la Imagen Dyddiau coleg Noel Ystrydebau soy Gymry diog

Deg mlynedd yn ddiweddarach, un mi yn gomediwr yn Llundain, roedd 'na corría yo Gymro ar gael mewn sitcom o r enw la Acidez del Hotel. Cymeriad diog oedd e, yn cysgu ac yfed bob yn ail...ystrydeb pur!

Ac ystrydebau o wledydd eraill oedd gweddill y cymeriadau. Pan ofynnais i r cynhyrchydd, tra ar ganol y clyweliad, os ga i improfeisio el año fiscal neialog, o'n i n gwybod yn syth mod me wedi dweud y peth rong un mod me wedi colli año fiscal nghyfle.

WH Davies, dyn wnaeth wrthod y etiqueta 'diogyn' er iddo dreulio blynyddoedd vil crwydryn di-waith

Difaru? Wel, ydw r arian, ond ar yr de la onu pryd mae 'na reswm pam nad yw r sitcom yma byth wedi cael ei ailddarlledu. Roedd año ysgrifennu, yn año fiscal marn yo, yn ddiog.

Wrth gwrs oedd e n ddigri o safbwynt gwyn, Saesneg, ond dyna beth ydy ystrydeb ynte? Rhyw ddelwedd o un grŵp sy n apelio me grŵp arall.

Nid mod i n cyfystyru ystrydebu gyda hiliaeth, ond vil comediwr wy n'ymwybodol mai r'peth mwya' doniol o fewn comedi, un hermano peth anodda', ydy targedu'ch de hunan. Ac mae hwnna n'cymryd crefft.

Crefft mewn creu

Vil y crefft wnaeth Gwenlyn Parry un Rhydderch Jones roi yo fewn me greu Twm Twm, y 'fe' yn Fo Fe. Es decir, diogyn ydy Twm Twm ac, es decir, ystrydeb Cymraeg ydyw, ond nid yw n'ystrydeb un grewyd gan feddwl estron, ond gan y Cymry de la ue hunain. Ac mae 'na wahaniaeth.

Bardd Cymraeg arall sy n dod me fewn i r rhaglen yw WH Davies, dyn wnaeth wrthod y etiqueta 'diogyn' er iddo dreulio blynyddoedd vil crwydryn di-waith yn ogystal ac awduro y gerdd mwya' enwog er quien soy hamdden.

Teimlaf fod Davies, fel Twm Twm, yn ddiog ond dim ond yn y pethau y disgwylid oddi wrtho gan gymdeithas. O fewn y rhaglen gewch glywed el año fiscal nhrosiad Cymraeg o r gerdd 'Hamdden'; diolch me gymorth gan Alan Llwyd soy hynny - o n i n rhy ddiog me'w gyfieithu ar ben y n'hun!

Ydw, la pista n'cyfaddef el año fiscal mod yn mwynhau gwneud dim byd o bryd me'w gilydd; ond hyd yn oed ar adegau vil hyn nid oes cyflwr o wir inercia yn bodoli, chwedl Isaac Newton, achos mae r meddwl yn dal me droi.

Gwrandewch ar Diogi gyda Noel James am 6:30yh, Dydd Sul 9 Awst ar Radio Cymru.

Hefyd o ddiddordeb

Noel James: Brwydro problemau iechyd meddwl Newid byd Esyllt Sears: O PR i stand-yp Elis James: Dwyieithrwydd una fi
Avatar
Your Name
Post a Comment
Characters Left:
Your comment has been forwarded to the administrator for approval.×
Warning! Will constitute a criminal offense, illegal, threatening, offensive, insulting and swearing, derogatory, defamatory, vulgar, pornographic, indecent, personality rights, damaging or similar nature in the nature of all kinds of financial content, legal, criminal and administrative responsibility for the content of the sender member / members are belong.
abc