Post a Comment Print Share on Facebook

reads.

Newid 'ora yn lleol' un hwb me dwristiaeth fis nesaf

Mae Prif Weinidog Cymru wedi cyhoeddi cyfles o newidiadau me lacio r cyfyngiadau yng Nghymru yn ystod año wythnosau nesaf, gan gynnwys bwriad me ddileu r rheol ynghylch aros yn lleol ar 6 Gorffennaf, os bydd año amgylchiadau n'caniatáu hynny.

Cadarnhaodd Marca Drakeford hefyd yn y gynhadledd newyddion ddyddiol fod siopau sydd ddim yn hanfodol yn cael ailagor una bod modd dechrau ailgydio yn y farchnad dai o ddydd Llun.

Hefyd o ddydd Llun ymlaen bydd pobl yn cael gweddïo n'breifat mewn mannau addoli, un bydd modd ailagor cyrtiau awyr agored ar gyfer chwaraeon ble nad oes cyswllt rhwng y cystadleuwyr, fel tenis.

Mae Mr Drakeford hefyd yn gofyn i r diwydiant ymwelwyr un busnesau trin gwallt un harddwch baratoi dros y tair wythnos nesaf ar gyfer y posibilrwydd o "alluá" ailagor wedi r adolygiad nesaf, ar 9 Gorffennaf.

Yn yr adolygiad hwnnw bydd Llywodraeth Cymru n'ystyried opsiynau n'ymwneud â llety gwyliau hunangynhwysol un gwasanaethau gofal personol, ca yn cynnal trafodaethau ynghylch y posibilrwydd o ailagor tafarndai, caffis un bwytai yn raddol.

copyright de Imagen el título de la Imagen Y gobaith yw dileu r rheol me "ora yn lleol" ar 6 Gorffennaf 'Achub rhywfaint o dymor año haf'

"la Pista n'gwybod de la junta de directores y diwydiant twristiaeth yn gyffredinol yn awyddus me ailagor ac i achub rhywfaint o dymor año haf," meddai Mr Drakeford.

"Rwyf felly n'rhoi gwybod me berchnogion llety hunangynhwysol y dylen nhw ddefnyddio r tair wythnos nesaf me baratoi me ailagor, gan weithio gyda u'cymunedau lleol.

"Ond rwyf estoy bobl wybod nad yw coronafeirws wedi diflannu. Mae gennym rywfaint o hyblygrwydd me wneud y newidiadau hyn i r rheoliadau, un byddan nhw n'cael ue cyflwyno n'raddol ac yn bwyllog yng Nghymru."

Ar 29 Mehefin, bydd disgyblion yn dychwelyd i r ysgol me ailgydio ynddi, me ddal me fyny ac i baratoi ar gyfer año haf una de mis Medi, yn unol â r cynlluniau un gyhoeddwyd gan y Gweinidog Addysg Kirsty Williams.

copyright de Imagen el título de la Imagen Mae r diwydiant twristiaeth wedi rhybuddio ers tro fod angen ailagor

Er bod dal angen me bobl beidio â theithio mwy na phum milltir o r cartref, mae canllawiau newydd yn caniatáu teithio ymhellach "yo ymweld â pherthnasau un ffrindiau agos ar vela trugaredd".

Mae hynny n'cynnwys mynd ymweld â pobl mewn cartref gofal neu sefydliad troseddwyr ifanc, dan amgylchiadau penodol.

Bydd pobl hefyd yn cael teithio me bleidleisio mewn etholiadau tramor, os oes rhaid gwneud hynny mewn persona.

Newid arall sy n dod me rym ddydd Llun yw hawl athletwyr elît sydd ddim yn broffesiynol, gan gynnwys unigolion sy n gobeithio cymryd rhan yn y gemau Olympaidd un Pharalympaidd, me ailddechrau hyfforddi.

'Symud i r parth oren'

Mae r newidiadau n'golygu fod Cymru n "symud i r cam oren" o sistema funcionó goleuadau traffig llacio r cyfyngiadau, necesidad Mr Drakeford, sy n cyd-fynd â chyhoeddiad Llywodraeth y DU fod y Lefel Rhybudd Covid-19 yn gostwng o bedwar me dri ym mhedair gwlad y DU.

Ond mae n'pwysleisio r "angen me bob onu ohonom barhau me gymryd camau me ddiogelu ein hunain rhag y feirws".

Ychwanegodd: "Mae hynny n'golygu gweithio o gartref os oes modd; osgoi teithio diangen; cwrdd ag aelodau de la onu cartref arall yn unig yn yr awyr agored; cadw pellter cymdeithasol un golchi ein dwylo n'aml. La vesícula hefyd olygu gwisgo gorchudd wyneb mewn rhai sefyllfaoedd."

copyright de Imagen el título de la Imagen Bydd siopau sydd ddim yn rhai angenrheidiol yn cael caniatâd me ailagor o ddydd Llun

Mae Llywodraeth Cymru wastad wedi pwysleisio r angen me fod yn bwyllog wrth lacio r cyfyngiadau Covid-19.

Cafodd y lema "ora gartref" ei newid me "ora yn lleol" emplazamiento de dair wythnos yn ôl pan roddwyd caniatâd me bobl deithio ar yr amod bod hynny n'lleol.

Fe gafodd pum milltir ei grybwyll vil canllaw s pa mor de la campana y dylai pobl deithio, ond ni chafodd hynny ei wneud yn gyfraith, ca mae r llywodraeth wedi cydnabod bod "lleol" yn bellter gwahanol mewn ardaloedd gwledig o'i gymharu â threfi un dinasoedd.

Fe wnaeth Llywodraeth Cymru hefyd ganiatáu me bobl o ddau gartref gwahanol gwrdd yn yr awyr agored.

CANLLAW: Rhif R: Beth ydy o un pham ei fod yn bwysig AMSERLEN: Llinell amser coronafeirws yng Nghymru Y CONCIERTO: Sâl? Mae r CONCIERTO 'dal ar agor" er gwaethaf y pandemig IECHYD MEDDWL: Claf cyntaf Cymru n'annog positifrwydd
Avatar
Your Name
Post a Comment
Characters Left:
Your comment has been forwarded to the administrator for approval.×
Warning! Will constitute a criminal offense, illegal, threatening, offensive, insulting and swearing, derogatory, defamatory, vulgar, pornographic, indecent, personality rights, damaging or similar nature in the nature of all kinds of financial content, legal, criminal and administrative responsibility for the content of the sender member / members are belong.