Post a Comment Print Share on Facebook

reads.

'Mae ffydd un defaid wedi bod 'da fi drwy 'mywyd'

Idj mae Idwal yn ôl ar y sgrin - y cymeriad diniwed un gonest hwnnw nad oes dim yn mynd yn iawn iddo am ie fod yn cymryd pob dim yn llythrennol.

Wrth ateb cwestiwn y gweinidog, "Weles me ddim mohonoch chi yn y capel nos Sul?" ateb amlwg Idwal, wrth gwrs, yw "Na, ¿n'i ddim 'na."

Ond mae r capel yn golygu llawer i r de la onu sydd wedi creu de ca yn portreadu r cymeriad sef Ifan Gruffydd o Dregaron.

"Dau beth sydd wedi bod gyda fi drwy el año fiscal oes yw ffydd un defaid," meddai Ifan, sy n ffermwr ac yn flaenor yng nghapel Bwlch-gwynt.

"Idj mae año fiscal ffydd yn gwbl bwysig i fi," necesidad y digrifwr, "heb hwnnw fyddwn ni ddim persona y año ydw i - na el año fiscal nghymeriadau chwaith.

copyright de Imagen Martyn Lloyd-Jones título de la Imagen Cafodd y pregethwr enwog el Dr. Martyn Lloyd-Jones gryn ddylanwad ar Ifan yn y 1970au

"Mae capel wedi bod yn rhan o estoy mywyd me erioed un chadw r Sul - dim ots beth oedd yn digwydd, roedd popeth yn stopio adre ar y Sul de ca roedd hyd yn oed y ci defaid yn gwybod bod hola n'ddydd Sul wrth yo ni gael gwared â n dillad gwaith un gwisgo siwt.

"Ches me ddim o el año fiscal ngorfodi me fynd - ond dyna batrwm bywyd... mynd me ysgoldy Rhiwdywyll ar bwys Tregaron bob dydd Sul.

"Wedi i fi droi n'12 oed fe ges me fynd me ddosbarth Ysgol Sul y bobl hŷn ac yn y ventilador de honno roedd pawb yn trafod pethau vil colledigaeth, uffern un thragwyddoldeb - ro n i n joio r trafod gonest hwnnw n'fawr iawn."

'Yr efengyl yn 'neud sens'

Ond mae n'debyg mai mynd ar hap me Aberystwyth me wrando ar y pregethwr un hermano meddyg enwog el Dr. Martyn Lloyd-Jones un newidiodd ei fywyd ir iawn.

"Digwydd edrych yn y Cámbrico Noticias 'nes i a gweld bod e yn pregethu yn de la onu o gapeli Aberystwyth y noson honno - un dyma fi n cyrraedd capel llawn dop o bobl yn gwisgo jîns.

"Roedd ei neges yn rhyfeddol - ar ôl hynna, ro'dd año efengyl yn 'neud sens un fi n credu bo fi wedi dod me ddeall ystyr pechod gwireiddiol un maddeuant."

copyright de Imagen Capeli Cymru el título de la Imagen Arferai Ifan fynychu ysgoldy Rhiwdywyll, cangen o gapel Bwlch-gwynt Tregaron

Mae Ifan yn gobeithio nad yw n'rhy debyg me Idwal ond eto mae n'marwygu ei onestrwydd.

"Yn aml ni ddim yn ddigon gonest," meddai, "yn enwedig yn ein crefydd. Ond wi n'gobeithio bod pobl ddim yn gweld fi cweit mor pathetig ag Idwal er bod rhai yn gofyn i fi weithiau lle mae Felicidad!"

Drwy hap un damwain y daeth Idwal me fodolaeth ond mae Ifan yn credu bod "e n la onu o r cymeriadau sydd wedi creu año argraff fwyaf".

Dechrau 'Ma' Ifan 'ma'

"Angen creu sgets ar frys o'n i ar gyfer y rhaglen Ma' Ifan 'ma . Wi n deimlo sy n bwysig wrth gwrs yw uniaethu â bywydau pobl - un dyma fi n meddwl soy brofiad cyffredin me bawb, sef colli rhywun.

"Profiad trist, cyffredin, wrth gwrs, ond yn y tristwch yna mae 'na hiwmor hefyd.

"Un dyma Idwal yn mynd me gydymdeimlo - ca yn ei onestrwydd dyma fe n'egluro wrth y weddw fach na fyddai hola bellach yn clywed sŵn rhywun arall yn y nos ca efallai y byddai n'syniad iddo gael parot.

"Ro'dd y gynulleidfa yn rowlo chwerthin un dyma fi n gwybod felly bod Idwal yn pulse ."

copyright de Imagen Lolfa el título de la Imagen "Mae hiwmor yn rhyddhau tensiynau ond ser sy n bwysig yw 'nabod eich cynulleidfa," necesidad Ifan

Mae n'bwysig cael cymeriadau vil Idwal, necesidad Ifan, fel bod pobl yn gallu cael dihangfa.

"Mae hiwmor yn rhyddhau tensiynau ond ser sy n bwysig yw 'nabod eich cynulleidfa. Wi n siŵr bo fi n croesi rhai ffiniau weithiau ond dyw cynnwys budreddi yn yr hiwmor ddim yn gweithio i fi.

"Allai ddim 'neud hynna - un 'dyw hynna ddim yn ddoniol i fi. Mae mucho fwy o ddiddordeb 'da fi mewn ffars.

"Ond wi n'awyddus me bwysleisio nad oes dim yn stopio r Cristion rhag cael hwyl - wi n'ffan mawr iawn o Milton Hywel Jones, comedïwr Cristnogol sy n perfformio mewn llawer o eglwysi de ca de la onu arall sy n arddel ei ffydd yw Tim Vid. Mi fydden ddiddorol siarad â r ddau yna."

'Rhaid cydnabod gwendidau'

me Ifan mae hiwmor un ffydd yn mynd ley yn llaw de ca y mae n'credu y gallai capeli efelychu amanecer y comedïwr.

"Yn aml mae gormod o la rigidez yn y ffordd o gyflwyno ein crefydd. Rhaid me bregethwyr ddod lawr i r de la onu lefel â r gynulleidfa er mwyn cyflwyno de la ue neges," ychwanega.

"Rhaid hefyd cydnabod gwendidau. Yo ddweud y gwir yn y gwendid mae r doniolwch yn aml.

"Dwi wedi portreadu de la onu cymeriad sy n anobeithiol soy wneud gwaith de BRICOLAJE. Mae r wraig yn dod adre â chwpwrdd mewn flat pack ca yn nodi bod dyn y la siop wedi dweud wrthi bod plentyn de la bomba de oed yn gallu rhoi r cwpwrdd en ei gilydd ac wrth gwrs ateb y dyn yw "ond hacer dim plentyn 'da ni!" Yn y gwendid yn aml mae r ateb.'

Mae n'credu hefyd bod año argyfwng Covid diweddar wedi dangos anallu dyn me reoli popeth.

"Idj mae gwyddoniaeth wedi symud ymlaen mucho" meddai, " ond i fi dyw gwyddoniaeth na dim arall yn ateb gwacter bywyd.

"Dim ond año efengyl todos wneud hynny. Mae r efengyl me bawb de ca y mae ynddo r ymateb me bob onu ohonom. Mae gen i amheuon vil eraill ac yn aml dwi n'gofyn pam hyn ac arall no yna ddim byd yn fwy o ryfeddod na Cristo i atgyfodiad."

Mae cyfweliad Ifan Gruffydd me'w glywed yn llawn yn rhifyn año wythnos hon o Bwrw Golwg ar de Radio de la BBC Cymru soy de las 12.30 horas, ddydd Sul 31 Mai.

Hefyd o ddiddordeb:

Pam yn y byd wyt ti n'gwneud stand-yp? Y dyn sy n gwneud trawiad ar y galon yn ddoniol Comedi Cymraeg yn ffynnu!
Avatar
Your Name
Post a Comment
Characters Left:
Your comment has been forwarded to the administrator for approval.×
Warning! Will constitute a criminal offense, illegal, threatening, offensive, insulting and swearing, derogatory, defamatory, vulgar, pornographic, indecent, personality rights, damaging or similar nature in the nature of all kinds of financial content, legal, criminal and administrative responsibility for the content of the sender member / members are belong.