Post a Comment Print Share on Facebook

reads.

Hyd a 30 yn gallu cwrdd y tu allan o ddydd Llun

Fe fydd y rheolau ar débiles o bobl todos gwrdd y tu allan yn cael ue llacio r wythnos nesa, necesidad Llywodraeth Cymru.

Ers Mehefin dim ond aelodau o ddau dy oedd yn cael cyfarfod y tu allan.

Ond o ddydd Llun fe fydd grwpiau o hyd a 30 yn cael cwrdd - una vesícula hynny fod o débil bynnag o gartrefi.

Bydd hwn yn de la onu o nifer o fesurau fydd yn cael ue cyhoeddi yn ddiweddarach, fel rhan o adolygiad diweddara r prif weinidog, Marca Drakeford, o r cyfyngiadau coronafeirws yng Nghymru.

Hefyd ni fydd yn rhaid me blant dan 11 aros dau fetr oddi wrth ei gilydd neu oddi wrth oedolion o ddydd Llun ymlaen.

Tafarndai un bwytai me ailagor yn llawn ddydd Llun Sinemâu un salonau harddwch yn cael ailagor

Yn ôl y llywodraeth, mae hyn oherwydd lleihad yng nghyflymder mae r feirws wedi bod yn cael ei drosglwyddo ymhlith y grŵp yma.

Fe fydd llefydd bowlio dan do, tai ocsiwn un neuaddau bingo hefyd yn gallu ailagor año de la onu diwrnod, un bydd pobl hefyd yn gallu mynd tu fewn me dafarnau, tai bwyta un chaffis.

Ond rhybuddiodd Llywodraeth Cymru y byddai busnesau yn wynebu "camau" yn ue herbyn os byddan nhw n'anwybyddu mesurau ymbellhau "sydd wedi u'cynllunio me gadw Cymru n'ddiogel."

primer plano Gwener, dywedodd Mr Drakeford wrth raglen Hoy en la BBC Radio 4 y bydd pyllau nofio, campfeydd un chanolfannau hamdden yng Nghymru yn gallu ail agor ar 10 Awst.Dywedodd hefyd y bydd canllawiau pellach ymhen pythefnos un fydd yn caniatau me bobl gwrdd y tu fewn.

Llacio rheolau n'araf bach

Pan ddechreuodd y cyfnod clo ym mis Mawrth, roedd unrhyw gyfarfod o fwy na dau berson yn anghyfreithlon.

Mis diwethaf cafodd hynny ei lacio gan adael me bobl o ddau wahanol dy gwrdd y tu allan.

copyright de Imagen el título de la Imagen Bydd dim rhaid me blant dan 11 oed gadw pellter cymdeithasol s i gilydd

Roedd gweinidogion yn fwy kamao me ganiatáu gweithgareddau y tu allan wedi me gyngor gwyddonol awgrymu y byddai r feirws yn pylu n'gyflym yn yr awyr agored.

Mae Llywodraeth Cymru wedi bod yn fwy araf na rhannau eraill o r DU i godi cyfyngiadau.

Ond wrth me nifer año achosion leihau fe ddilëwyd rhai o r rheolau fwyaf llym, gan gynnwys y gwaharddiad ar deithio, un chau siopau.

Ar yr de la onu pryd mae mesurau me ddod o hyd me bobl sy wedi u'heintio wedi u'cael blaenoriaeth, yn y gobaith y bydd mwy o brofi yn rhwystro r feirws rhag lledu.

Sut mae trin achosion newydd?

Ddydd de la Uia dwedodd Mr Drakeford ei fod yn gobeithio y byddai unrhyw gynnydd yn y ffigurau yn cael ei drin "ar lefel leol" yn hytrach na gorfod dychwelyd me fesurau cenedlaethol.

Yn gynharach año wythnos hon, dwedodd Ceidwadwyr Cymru y dylai bobl fod yn gallu cwrdd mewn grwpiau mwy, y dylai theatrau un neuaddau bingo gael ailagor, ag y dylai priodasau hacer gael ue caniatáu.

copyright de Imagen BBC Sport el título de la Imagen de la Onu o dafarndai JD Wetherspoon yng Nghaerdydd ar y noson olaf cyn y cyfnod clo

Dwedodd de la ue llefarydd, Darren Millar COMO, bod hawliau "wedi cael ue hadfer yn ddiogel mewn rhannau eraill o r DU ca y dylai pobl Cymru gael nhw nôl hefyd."

Dadl Plaid Cymru yw y dylai unrhyw lacio fynd ley yn llaw gyda "mecanwaith gref" yo ddelio ag unrhyw achosion newydd o r feirws.

Dwedodd de la ue llefarydd, Rhun ap Iorwerth COMO, nad oedd ffigurau diweddar ar amserau r profion yn rhoi "hyder y byddai Llywodraeth Cymru yn gallu ymateb yn gyflym" yo unrhyw argyfwng newydd.

Avatar
Your Name
Post a Comment
Characters Left:
Your comment has been forwarded to the administrator for approval.×
Warning! Will constitute a criminal offense, illegal, threatening, offensive, insulting and swearing, derogatory, defamatory, vulgar, pornographic, indecent, personality rights, damaging or similar nature in the nature of all kinds of financial content, legal, criminal and administrative responsibility for the content of the sender member / members are belong.