Post a Comment Print Share on Facebook

reads.

Gweithwyr gofal yn dal heb dderbyn taliadau bonws

Dydy gweithwyr gofal un chymdeithasol Cymru dal heb dderbyn taliad ychwanegol o £500 y cyhoeddwyd deufis yn ôl y bydden nhw n'ue derbyn me gydnabod de la ue cyfraniad.

Yn ôl y Gweinidog Iechyd, mae Llywodraeth Cymru n "troi pob carreg" yo berswadio llywodraeth y DU na ddylid trethu r bonws.

Ychwanegodd Vaughan Gething na ddylai r Trysorlys elwa o r taliad, gan sicrhau fod y gweithwyr gofal yn derbyn "pob ceiniog".

Dywed Llywodraeth y DU fod gweinidogion Cymru â r hawl un hermano cyllid me gynyddu r taliadau er mwyn wneud yn iawn soy gyfraniadau treth.

64,000 me elwa

Cyhoeddodd y Prif Weinidog, Marca Drakeford, ar 1 Mai y byddai dros de 64.000 o weithwyr y sector gofal un chymdeithasol yn cael bonws o £500 ar gost o £32.2 m.

Ar y pryd, dywedodd Mr Drakeford fod personal sy n darparu gofal yn y cartref ac mewn cartrefi gofal "yn aml yn derbyn elfen uwch o risg" ca y byddai r taliadau ychwanegol yn cydnabod hynny.

Ddechrau Mehefin, cafodd y taliad ei ymestyn me gynnwys personal cegin un chynorthwywyr personol mewn cartrefi gofal, gweithwyr asiantaeth, un gweithwyr cymorth gofal cartref.

Ond yn gynharach año wythnos hon, fe gyhoeddodd WalesOnline fod dim taliadau wedi ue gwneud eto.

copyright de Imagen

Mewn ymateb me gwestiwn ynghylch hynny ar raglen la Política de la BBC de Gales, dywedodd Mr Gething: "Mae n'rhwystredig eithriadol, nid dim ond i r llywodraeth ond yn enwedig i r gweithwyr cartrefi gofal de la ue hunain.

"Rydym yn dal yn ceisio cael Llywodraeth y DU mewn sefyllfa ble rydyn nhw ddim yn cymryd treth nag Yswiriant Cenedlaethol o r taliadau yma.

"Rydym yn bwriadu troi pob carreg cyn rhoi r ffidil yn y para.

"Mae n'bosib o hyd me Lywodraeth y DU wneud dewisiadau gwahanol gyda Chyllid un Thollau Ei Mawrhydi, la pista de ca n'meddwl taw r peth cywir me'w wneud yw sicrhau fod gweithwyr cartref gofal yn derbyn pob ceiniog ca nad yw n'swm annisgwyl i r Trysorlys."

copyright de Imagen "£500 ddim yn ddigon"

Yn ôl prif weithredwr Fforwm Gofal Cymru, María Wimbury, byddai r taliad ychwanegol "ddim yn ddigon", hyn yn oed petai gweithwyr yn derbyn y swm yn llawn.

"Rydym yn gweld £500 vil cam cyntaf ateb hirdymor sy n cydnabod yn briodol rôl allweddol gweithwyr gofal," meddai.

"Gallwn ni ddim parhau gydag awdurdodau lleol un byrddau iechyd yn gosod cyfraddau tâl sy n cymryd yn ganiataol y bydden nhw ond yn talu r isafswm cyflog cyfreithiol."

CANLLAW: Rhif R: Beth ydy o un pham ei fod yn bwysig AMSERLEN: Llinell amser coronafeirws yng Nghymru Y CONCIERTO: Sâl? Mae r CONCIERTO 'dal ar agor" er gwaethaf y pandemig IECHYD MEDDWL: Claf cyntaf Cymru n'annog positifrwydd

Mewn datganiad, dywedodd Llywodraeth y DU ue bod wedi rhoi £2.3 bn me Lywodraeth Cymru en gefnogi pobl, busnesau un gwasanaethau cyhoeddus yn ystod y pandemig.

"Rydym yn gweithio gyda Llywodraeth Cymru me benderfynu unión fanylion y bonws arfaethedig," meddai llefarydd.

"Mae taliadau sy n gysylltiedig â chyflogaeth, fodd bynnag, yn destun treth incwm ac Yswiriant Cenedlaethol, oni bai bod eithriad penodol.

"Mae gan Lywodraeth Cymru r pwerau un hermano cyllid me grosio r taliad, os taw r bwriad yw i weithwyr gofal cymdeithasol dderbyn o leiaf de £500."

Avatar
Your Name
Post a Comment
Characters Left:
Your comment has been forwarded to the administrator for approval.×
Warning! Will constitute a criminal offense, illegal, threatening, offensive, insulting and swearing, derogatory, defamatory, vulgar, pornographic, indecent, personality rights, damaging or similar nature in the nature of all kinds of financial content, legal, criminal and administrative responsibility for the content of the sender member / members are belong.