Post a Comment Print Share on Facebook

reads.

Cyn-ohebydd un phregethwr yn cyfaddef cam-drin planta

Mae cyn-weinidog efengylaidd un chyn-gyflwynydd newyddion gyda BBC Cymru wedi cyfaddef cam-drin de la planta.

Roedd 40 o gyhuddiadau yn erbyn Ben Thomas yn ymestyn dros dri degawd, oh 1990 hyd 2019.

Yn Llys y Goron Yr Wyddgrug ddydd Gwener, fe blediodd Thomas yn euog me droseddau yn cynnwys ymosod yn rhywiol, sbecian ( el voyeurismo ) de un chreu delweddau anweddus o blant.

Yn ystod y gwrandawiad, dywedodd y Barnwr Niclas Parry wrth Thomas y byddai n'derbyn "cydnabyddiaeth sylweddol soy bledio n'euog mor gynnar" yn y broses gyfreithiol.

Ychwanegodd y barnwr y byddai n'derbyn y "credyd uchaf" ond y "ddedfryd anochel fydd dedfryd sylweddol dan glo".

Fe ddigwyddodd y troseddau yng ngogledd Cymru, Sir Amwythig, Llundain un Rumania, gyda dynion un bechgyn yn ddioddefwyr.

Cafodd ei ryddhau ar fechnïaeth bronceado 18 Awst, pan fydd yn cael ei ddedfrydu.

título de la Imagen Gadawodd Ben Thomas y BBC yn 2005 me fod yn bregethwr

Fe gafodd Ben Thomas ei gyflogi gan BBC Cymru rhwng de 1998 a 2005 gan weithio ar raglenni Ffeil un programa de la BBC de Gales el día de Hoy.

Doedd dim o r cyhuddiadau yn ei yn erbyn ymwneud â i waith gyda r gorfforaeth.

Doedd BBC Cymru ddim soy wneud sylw.

Fe adawodd Thomas y de la BBC me fynd yn weinidog efengylaidd gan ddod, maes o la ley, yn weinidog ar Eglwys Deuluol Cricieth yng Ngwynedd.

Wedi r gwrandawiad, dywedodd Eglwys Deuluol Cricieth mewn datganiad fod de la ie "arestiad ym Medi 2019 yn fraw i r eglwys, y gymuned yng Nghricieth un jue hwnt".

"Cyn me Ben ddod i r eglwys derbyniwyd geirda canmoladwy ac yn ystod ei gyfnod efo ni cyflawnwyd gwiriadau diogelwch boddhaol.

"Mae datguddiad o bechod o r fath yn dorcalonnus ac rydym yn galaru dros y boen un achoswyd me ddioddefwyr diniwed, un thros y bradychu un hermano twyll."

copyright de Imagen de Google el título de la Imagen Eglwys Deuluol Cricieth

Ychwanegodd y datganiad: "Cynigiwyd un derbyniwyd ymddiswyddiad Ben yn syth ar ôl iddo gael ei arestio ond vil eglwys nid oedd gennym lawer o wybodaeth.

"Año ydym yn ymrwymo, pan fo hynny n'bosibl, me fod yn agored un thryloyw gyda n'partneriaid un hermano gymdeithas ehangach ond rydym wedi gorfod parchu fod año awdurdodau yn arwain ymchwiliad difrifol un sensitif.

"Mae r eglwys yn ddiolchgar am y consyrn un hermano ddealltwriaeth un ddangoswyd yo ni gan ein cymdogion yng Nghricieth un hwythau hefyd yn dygymod â galar, dryswch un dicter am y troseddau un hermano twyll."

Ychwanegodd y datganiad: "Mae ein gweddïau yn awr dros y dioddefwyr un u'teuluoedd. Año ydym hefyd yn ceisio cefnogi partneriaid año eglwys ac eraill wrth yo ni gyd ddygymod â r newyddion hyn."

'Torri ymddiriedaeth'

Yn dilyn y gwrandawiad, dywedodd y Ditectif Gwnstabl Lynne Willsher o Heddlu Gogledd Cymru: "Roedd troseddu Ben Thomas yn cynnwys cam-drin rhywiol difrifol yn erbyn planta ifanc gan arweinydd crefyddol.

"Mae n'doriad ofnadwy o r ymddiriedaeth un roddwyd ynddo gan y dioddefwyr un u'teuluoedd. Ni allaf ddechrau dychmygu pa effaith mae datgelu ei droseddau wedi i gael arnynt.

"Heddiw yn y llys, mae Ben Thomas wedi cyfaddef i 40 o droseddau rhywiol. O ganlyniad me hyn, mae ei ddioddefwyr wedi osgoi r dioddefaint gofidus o achos hir.

"Mae Heddlu Gogledd Cymru yn ddiolchgar iawn am y cryfder un hermano dewrder un ddangoswyd gan año holl ddioddefwyr un u'teuluoedd. Mae hyn wedi cynorthwyo ein hymchwiliad yn fawr er mwyn sicrhau fod cyfiawnder wedi bod heddiw.

"Rwyf hefyd yn ddiolchgar i r Eglwys Efengylaidd un u'tîm diogelu soy de la ue cymorth yn ystod año ymchwiliad."

título de la Imagen Roedd Ben Thomas yn ginecología-gyflwynydd ar y rhaglen newyddion me blant, Ffeil

Mewn ymateb me gyfaddefiad Ben Thomas, dywedodd año elusen diogelu de la planta, NSPCC, mewn datganiad: "Byddai r gweithredoedd erchyll hyn wedi cael effaith ddifrifol ar y planta un phobl ifanc gafodd de la ue targedu, ca mae n'bwysig de la ue bod yn gallu cael mynediad me gefnogaeth barhaus me'w cynorthwyo me symud ymlaen.

"Mae Thomas wedi cyfaddef iddo gyflawni nifer fawr o droseddau rhyw dros gyfnod maith ac mae n'gywir ei fod nawr yn wynebu canlyniadau ei weithredoedd.

"Mae n'hanfodol fod unrhyw de la onu sydd wedi ue cam-drin yn teimlo n'ddiogel me adrodd soy yr hyn sydd wedi digwydd iddyn nhw, pa bynnag mor bell yn ôl y digwyddodd y drosedd, gan wybod y byddant yn derbyn la lujuria fydd yn gwrando arnynt."

Avatar
Your Name
Post a Comment
Characters Left:
Your comment has been forwarded to the administrator for approval.×
Warning! Will constitute a criminal offense, illegal, threatening, offensive, insulting and swearing, derogatory, defamatory, vulgar, pornographic, indecent, personality rights, damaging or similar nature in the nature of all kinds of financial content, legal, criminal and administrative responsibility for the content of the sender member / members are belong.