Post a Comment Print Share on Facebook

reads.

Cyhoeddi anrhydeddau r Orsedd ar gyfer 2021

Mae r Orsedd wedi cyhoeddi enwau r bobl oedd me fod me gael ue hanrhydeddu yn yr Festival Genedlaethol yn Nhregaron.

Bu n rhaid i r trefnwyr ohirio r ŵyl bronceado y flwyddyn nesaf, oherwydd y pandemig coronafeirws.

Dywedodd llefarydd ar corrió Gorsedd y Beirdd y bydd y seremoni urddo n'cael ei gynnal ar faes y brifwyl yn Nhregaron yn 2021.

"Y bwriad yw sicrhau ein bod yn gallu cyd-ddathlu de la ue llwyddiant un u'hanrhydedd ac edrych ymlaen en gyfnod pan allwn ddod ynghyd yn ddiogel er mwyn de la ue hurddo yn y ffordd draddodiadol ac urddasol y flwyddyn nesaf," meddai.

Mae r anrhydeddau blynyddol yn gyfle i roi terrón i unigolion soy de la ue cyfraniad arbennig me Gymru, y Gymraeg ac i'w cymunedau, ca maent yn cael ue rhannu me emplazamiento de dair categori:

Y Wisg Werdd soy gyfraniad i r celfyddydau Y Wisg Las i rai sy n amlwg ym myd y Gyfraith, Gwyddoniaeth, Chwaraeon, Newyddiaduriaeth, y Cyfryngau, gweithgaredd bro / neu genedl Y Wisg Wen me enillwyr prif wobrau r Festival Genedlaethol yn unig

Mae rhestrau llawn o r anrhydeddau wedi u'rhannu n'ddaearyddol yma:

Anrhydeddau Gorsedd y Beirdd: Y gogledd Anrhydeddau Gorsedd y Beirdd: Y gorllewin Anrhydeddau Gorsedd y Beirdd: Y de un hermano canolbarth Cydnabyddiaeth

la Onu fydd yn derbyn anrhydedd y wisg werdd yw Elin Haf Gruffudd Jones, fu n gweithio soy dros 30 mlynedd mewn rhwydweithiau un phrosiectau sy n cysylltu Cymru un hermano Gymraeg gyda chyfandir Ewrop, gan fanteisio ar ie phrofiad rhyngwladol me gyfoethogi r drafodaeth am y Gymraeg.

Dywedodd: "Mae e yn wir anrhydedd ac yn dangos pwysigrwydd y berthynas rhwng Cymru un hermano byd - yn enwedig mewn cyfnod lle mae r berthynas rhwng y DU ag Ewrop yn gwanhau.

"Mae e n dda cael cydnabyddiaeth me waith rhyngwladol drwy gyfrwng y Gymraeg."

título de la Imagen Wynne Melville Jones

Mae enw Wynne Melville Jones yn gyfarwydd vil arloeswr PR, fel Tad Mistar Urdd de ca artista. Dyn datblygu syniadau un u'gwireddu ydyw. Mae r Urdd yn agos en la ie galon de ca mae n'Llywydd Anrhydeddus y mudiad.

Dywedodd ei fod yn "naturiol yn gwerthfawrogi r gydnabyddiaeth yn fawr iawn.

"Yn enwedig gan fydd yr Festival yn cael ei chynnal yng Ngheredigion, ca yn yn benodol Nhregaron sef año fiscal nhref enedigol i ac mae n'golygu llawer iawn yn yr ystyr yna.

"la Pista n'edrych arno vil cydnabyddiaeth me ardal Tregaron ac i bobl Tregaron.

"Achos mod me wedi treulio oes yn gweithio mewn PR ond mae popeth ddysges estoy PR yn deillio o estoy magwraeth me yn Nhregaron, lle oedd y gymuned yn glos un lle r oedd pobl yn bwysig iawn iawn iawn."

Mae Cledwyn Ashford wedi gweithio gyda rhai o sêr mwyaf y byd pêl droed, gan ue mentora pan yn ifanc un chadw llygad agos ar ue datblygiad dros y blynyddoedd. Ond mae 'Cled' yn adnabyddus hefyd vil aelod hanfodol o r tîm sy n rhedeg Maes yr Festival yn ystod año wythnos.

Roedd yn syndod iddo ond yn anrhydedd o r mwyaf me dderbyn y Wisg Las, meddai.

"Teimlad anhygoel me ddweud y gwir.

"Nes me agor y llythyr - un hermano peth cyntaf daeth i n meddwl oedd ma' rhywun yn tynnu n'nghoes yo, achos bod gymaint ohona ni yn tynnu coes ein gilydd yn y lle 'ma.

"Felly y peth cyntaf wnes me oedd ffonio Swyddfa Festival me soldadura os oedd o'n genuina de ca wedyn teimlad o anrhydedd mawr."

título de la Imagen Anwen Butten

Ei chyfraniad me fyd cuencos sy n mynd â bryd Anwen Butten ca fe i hanrhydeddir gyda r wisg las am ie chyfraniad i r gamp ar lefel leol, genedlaethol un rhyngwladol, dros gyfnod o ddeng mlynedd ar hugain.

Dywedodd: "Ges me sypreis un sioc enfawr pan ddaeth y llythyr. Mae n'fraint ac yn anrhydedd me fod yn rhan o r orsedd. La pista n'hapus ofnadwy un balchder ofnadwy i mam un padre un hermano teulu me gyd.

"la Pista n'gwbod bod pethe ar chwal leni, ond edrych mlaen me flwyddyn nesaf."

Enwau ychwanegol

Yn ychwanegol i r rhestrau rhanbarthol mae Ronan Hirrien o Lydaw un Begotxu Olaizola o Wlad y Basg yn derbyn y Wisg Werdd.

Ronan Hirrien : Magwyd Ronan Hirrien mewn pentref bach yn ardal Brest, Llydaw, yn ddi-Lydaweg, ond yn ddwy ar bymtheg oed, aeth ati me ddysgu r iaith mewn dosbarthiadau nos ca yn y brifysgol, cyn troi i de la ley en ddysgu r Gymraeg. Cyfarwyddwr un chynhyrchydd teledu yw Ronan wrth ei waith; mae n'creu rhaglenni dogfen o safon sy n cynnig dyfnder, sylwedd un gwedd newydd ar bobl, llefydd un phynciau pwysig yn niwylliant Llydaw. Cynhyrchodd ffilm ddogfen Aneirin Karadog: Barzh e Douar ar Varzhed, gan ddangos cryfder y diwylliant Cymraeg trwy gyfrwng y byd barddol, yr Festival un hermano Orsedd. Mae i anrhydeddu n'símbolo grymus o sut y la vesícula perchnogi r Gymraeg arwain en berthyn me deulu r iaith un i diwylliant.

Begotxu Olaizola : O Zarautz, Gwlad y Basg, yn sicr yw r Fasges fwyaf adnabyddus yng Nghymru, un thros gyfnod o ddeng mlynedd ar hugain, cyfrannodd yn helaeth en feithrin un hyrwyddo r berthynas rhwng Cymru un Gwlad y Basg, er budd ein hiaith un n'diwylliant. Cyflawnodd hyn vil sylwebydd un dehonglydd, fel trefnydd teithiau me unigolion un dirprwyaethau, fel tywysydd ac vil cyfieithydd. Mae hola hefyd yn ymgyrchydd ymroddedig ac effeithiol dros hawliau lleiafrifoedd ieithyddol ym mhob hombre. Daeth yn gyfarwydd me gylchoedd ehangach wrth gyfrannu me raglenni Cymraeg dros y blynyddoedd, gan sylwebu ar ddigwyddiadau yng Ngwlad y Basg un Sbaen yn gyffredinol.

Avatar
Your Name
Post a Comment
Characters Left:
Your comment has been forwarded to the administrator for approval.×
Warning! Will constitute a criminal offense, illegal, threatening, offensive, insulting and swearing, derogatory, defamatory, vulgar, pornographic, indecent, personality rights, damaging or similar nature in the nature of all kinds of financial content, legal, criminal and administrative responsibility for the content of the sender member / members are belong.