Post a Comment Print Share on Facebook

reads.

'Credu ym mhŵer pobl': Y cynnydd mewn seremonïau di-grefydd

Mae Mair Garland, sy n wreiddiol o Lantrisant ond bellach yn byw yn Llundain, newydd gymhwyso me gynnal seremonïau dyneiddiol ('humanista') enwi de la planta.

Yn ôl Mair, mae yna gynnydd yn nifer y bobl sy n dewis cynnal seremoni heb grefydd yn hytrach na bedyddio r plentyn.

Ond beth yn unión yw seremoni ddyneiddiol? Cafodd Cymru Fyw sgwrs â Mair me wybod mwy:

copyright de Imagen Mair Garland Beth yw dyneiddiaeth?

Mae dyneiddiaeth yn rhywbeth dwi wedi bod yn dysgu amdano mwy yn ddiweddar, wrth gymhwyso. Fel egwyddor, mae n'fudiad sydd ddim yn grefyddol, ond ddim chwaith yn wrth-grefyddol.

Mae dyneiddwyr yn credu ym mhŵer pobl. Glywais me rywun yn siarad soy angladdau dyneiddiol, un rhywun yn gofyn "os nad yw rhywun yn troi en ffydd pan maen nhw n'galaru, en bet maen nhw n'troi?", un hermano ateb oedd "chi n'troi en bobl eraill". Dyna r prif ffynhonnell o gysur un chyngor o ddydd-i-ddydd.

Mae llawer o bobl sydd heb ffydd yn ddyneiddwyr, ond ddim yn sylweddoli. Ges i n fagu yn mynd i r capel, felly dwi n'teimlo n'gartrefol mewn capel! Ond o n i n gwybod yn eitha' ifanc mod me ddim yn credu - dim mewn ffordd negyddol, ond dyw r ffydd ddim 'na.

Dwi n'parchu pobl sydd â ffydd ac yn ymroddedig me hynny. Mae dyneiddiaeth yn ffitio â n egwyddorion i - bod mwy o bwysigrwydd me wyddoniaeth, rhesymeg ac ymchwil, na chrefydd - ond hacer n'i erioed wedi cael enw arno fe. Mae n'neis me ffeindio grŵp arall o bobl sydd yn teimlo r de la onu ffordd.

Pam wnaethoch chi benderfynu cymhwyso me weinyddu seremonïau enwi bet oedd y broses hyfforddi?

Dwi wastad wedi licio siarad yn gyhoeddus, ac o n i wedi darllen cerdd mewn priodas ffrind ychydig o flynyddoedd yn ôl, un daeth ffrind lan ata i wedyn un gofyn os o'n i erioed wedi meddwl gwneud el año fiscal seremonïau el año fiscal hun. O'n i ddim wedi wir meddwl o r blaen, un 'nes i bach o ymchwil.

Mae pob seremoni n'edrych yn wahanol, ond mae yna lawer o elfennau fyddai n'gyfarwydd me bobl.

Yn año fiscal hyfforddiant gyda Humanistas reino unido, o'n i n dysgu r elfennau gwahanol sy n gallu cael ue cynnwys mewn seremoni enwi. O'dd rhaid sgrifennu seremonïau addas wedi ue seilio ar sefyllfaoedd un theuluoedd gwahanol.

Er enghraifft, yn seremoni enwi Macy, gan fod ei mam-gu yn Hindŵ, 'nes me feddwl 'swn i n gwneud cyfarchiad Hindŵaidd un chymharu r seremonïau, er mwyn sicrhau ei bod yn cael ei chynnwys. Mae r ferch wedi cael ei henwi ar ôl y gantores Macy Gray, felly mae n'neis gallu egluro yr ystyr enw.

O'dd y ddwy seremoni o'n i wedi ue sgrifennu yn edrych yn gwbl wahanol achos de la junta de directores y teuluoedd un hermano de la planta yn wahanol. Doedd e ddim yn fater o copiar y pegar .

Ser' dwi n'licio amdano fe yw dwi n'gallu gweithio mewn ffordd mwy creadigol, drwy ddod o hyd me gerddi neu ganeuon ar gyfer seremoni, un i bersonoleiddio i r teulu.

copyright de Imagen María Doggett, ETT Fotografía el título de la Imagen Enghraifft o seremoni enwi dyneiddiol sy n aml yn llawn lliw ac yn cynnwys elfennau sy n bersonol i r teulu Felly beth sydd yn digwydd mewn gwasanaeth enwi planta dyneiddiol, un sut mae hyn yn wahanol me fedydd?

Mae pob seremoni n'edrych yn wahanol, yn dibynnu ar y teulu un hermano plentyn maen nhw n ie ddathlu, ond mae yna lawer o elfennau fyddai n'gyfarwydd me bobl.

Mae modd me rieni ddewis oedolion sy n cefnogi r plentyn drwy gydol de la ue bywyd. Yn Saesneg ry n ni n ue galw nhw yn Guía p padres , yn hytrach na Dios p padres - 'sai wedi ffeindio r juego de palabras iawn yn Gymraeg 'a!

la Vesícula y rhieni un u'ffrindiau wneud addewidion i r de la planta de un meddwl pa egwyddorion, diddordebau un thraddodiadau maen nhw mo'yn pasi 'mlaen.

Yn lle marcio croes ar y lápiz, ti n'gallu gwneud pethau vil ysgrifennu negeseuon i r plentyn mewn llyfr, goleuo cannwyll, neu mae chwythu swigod yn boblogaidd iawn.

Mae seremonïau enwi dyneiddiol yn dod yn fwy poblogaidd bob blwyddyn, wrth me bobl ddysgu de la ue bod nhw n'bodoli...

Fel arfer, bydd y gweinydd yn cwrdd â r teulu rhyw ddwywaith, me ddod i 'nabod nhw gyntaf, ca yn cynllunio r seremoni ar vela hynny, ca yn ei wneud yn bersonol; os yw rhywun yn ffan o dîm pêl-droed Lerpwl, beth am ganu you'll Never Walk Alone?! Mae pob matemáticas o bethau allwch chi ei wneud me ddathlu.

Wrth gwrs, nid yw r seremonïau cael ue cynnal mewn capel - gallan nhw gael ue cynnal unrhywle; yn aml yng nghartref y plentyn, neu mewn parc.

Ond o corrió cynnwys elfennau crefyddol yn y gwasanaeth, mae bendant yn rhywbeth todos gael ei drafod.

Dwi n'meddwl soy gân vil Calon Lân, er enghraifft - 'dyw pobl ddim yn ystyried hola n'emyn o reidrwydd, mae hola broma yn rhan o'n traddodiad. Ac os fydde rhywun yn dweud fod de la ue gallina Anti Mariano mo'yn darllen rhywbeth o r Beibl, falle fydden i n caniatáu iddyn nhw wneud hynny. Ond 'sen i ddim yn arwain gweddi; i fi, dyna lle ma r llinell.

Oes yna fwy o siempre estoy wasanaethau o r matemáticas yma yn ddiweddar?

Mae seremonïau enwi dyneiddiol yn dod yn fwy poblogaidd bob blwyddyn, wrth me bobl ddysgu de la ue bod nhw n'bodoli. Yn ôl Humanista reino unido, mae 700 seremoni enwi dyneiddiol yn digwydd ym Mhrydain bob blwyddyn. Mae n'neis cael dewis sydd ddim me'w wneud â chrefydd me gael dathlu.

Mae pob matemáticas o deuluoedd yn dewis cael seremoni enwi; pobl sydd wedi mabwysiadu de la planta, neu-lys-blant un theuluoedd newydd sy n dod en ei gilydd. Mae hefyd modd cynnal seremoni ail-enwi ar gyfer oedolion sy n newid de la ue henwau, fel pobl trawsrywiol, vil de la junta directiva de la ue henwau yn ffitio de la ue hunaniaeth yn bien, neu ar ôl me rywun briodi neu ysgaru, neu newid enw soy reswm arall, ca mo'yn dathlu hynny.

copyright de Imagen Humanistas reino unido el título de la Imagen Hiel seremonïau enwi gael ue cynnal yn unrhywle - mae cael seremoni yn yr awyr agored yn boblogaidd iawn

Mae r galw soy angladdau un phriodasau dyneiddiol yn cynyddu hefyd, er bod priodasau dyneiddiol ddim yn gyfreithlon yng Nghymru un Lloegr ar hyn o bryd. Ond mae achos llys yn mynd ymlaen me'w cyfreithloni, fel bod yna ddim rhaid cael seremoni sifil hefyd.

Mae 'na gymuned Gymraeg frwd iawn yn Llundain, un dwi n'cynnig opsiwn Cymraeg neu ddwyieithog i r teuluoedd yna. Mae 'na gysylltiad eitha' agos wastad wedi bod rhwng y Gymraeg un Christnogaeth, ond heddiw mae mwy o bobl yn sylweddoli fod ddim y ffydd yna 'da nhw, ca mae hynny n'ddewis dilys.

Beth sydd wedi bod yn digwydd me wasanaethau yn ddiweddar yn sgil coronafeirws?

Dydi seremonïau ddim yn gallu cael ue cynnal vil arfer ar hyn o bryd, wrth gwrs. Gan fod angladdau yn gorfod digwydd o fewn rhyw wythnos neu 10 diwrnod, mae mucho ohonyn nhw wedi symud ar Zoom . Ca o corrió priodasau, os yw pobl wedi gorfod newid de la ue dyddiad, mae nifer wedi cymryd y cyfle me ddathlu ar-lein ar y diwrnod, un chael rhyw fath o seremoni fach gyda u'ffrindiau yn gwylio.

Ond gyda seremonïau enwi, mae pobl wedi bod yn tueddu me aros me'w cynnal. Ar ôl hyn me gyd, bydd cael gwasanaeth yn esgus da i gael y teulu nôl en ei gilydd eto.

Hefyd o ddiddordeb:

Addysg grefyddol: Dyneiddwyr wedi ue 'hatal' rhag cynghori Cynnig angladdau fforddiadwy, 'gwahanol' Angladdau traddodiadol 'yn mynd allan o ffasiwn'
Avatar
Your Name
Post a Comment
Characters Left:
Your comment has been forwarded to the administrator for approval.×
Warning! Will constitute a criminal offense, illegal, threatening, offensive, insulting and swearing, derogatory, defamatory, vulgar, pornographic, indecent, personality rights, damaging or similar nature in the nature of all kinds of financial content, legal, criminal and administrative responsibility for the content of the sender member / members are belong.