Post a Comment Print Share on Facebook

reads.

Covid-19: Cyhoeddi strategaeth brofi newydd

Mae gweinidog iechyd Cymru wedi cyhoeddi strategaeth brofi newydd ar gyfer coronafeirws.

Dywedodd Vaughan Gething de la junta de directores y seilwaith profi cenedlaethol yn golygu y la vesícula unrhyw de la onu sydd angen prawf gael de la onu.

Dywed y llywodraeth y la vesícula unrhyw de la onu sydd â symptomau Covid-19 gael prawf "yn gyflym ac yn rhwydd".

Ar hyn o bryd, mae dwy ffordd wahanol o brofi yng Nghymru; prawf me ganfod una oes gan rywun y feirws ar y pryd, un hermano prawf gwrthgyrff sy n cael ei ddefnyddio me ganfod un yw persona wedi i heintio yn flaenorol.

Mae Llywodraeth Cymru, yn dweud fod y strategaeth newydd, un gafodd ei gyhoeddi ddydd Mercher, wedi i seilio ar y "dystiolaeth wyddonol ddiweddaraf".

Mae r strategaeth newydd hefyd yn edrych ar rôl un diben profi pobl asymptomatig ac yn nodi y bydd hyn yn parhau lle ceir y risg fwyaf - er enghraifft, ymysg y boblogaeth hŷn un gweithwyr iechyd un gofal.

copyright de Imagen

Cadarnhaodd y llywodraeth y bydd y rhaglen brofi wythnosol ar gyfer cartrefi gofal yn parhau soy bedair wythnos arall.

Os nad oes cynnydd yn y cyfraddau mynychder y tu hwnt i r lefelau presennol mewn cartrefi, yna bydd y cylch profi yn symud me bob pythefnos.

Paratoi en ail no bosib

Dywedodd y gweinidog iechyd, Vaughan Gething: "Mae r strategaeth hon yn gosod y ffordd ymlaen ar gyfer profion wrth i r cyfyngiadau lacio un nifer año achosion o Covid-19 ostwng o r brig un welsom ychydig wythnosau yn unig yn ôl.

"Mae hefyd yn gwneud paratoadau ar gyfer y posibilrwydd o ail no o r coronafeirws yn yr hydref.

"Mae gennym nawr seilwaith profi cenedlaethol sy n golygu y la vesícula unrhyw de la onu sydd angen prawf gael de la onu.

"Yn ei dro, bydd hyn yn ein galluogi me olrhain cysylltiadau er mwyn rheoli trosglwyddiad y clefyd wrth i r cyfyngiadau gael ue llacio.

"Mae ein strategaeth Profi, Olrhain, Diogelu yn hollbwysig i n helpu me ddod o hyd me ffordd o fyw gyda r clefyd hyd nes y bydd brechlyn neu driniaeth ar gael."

LLSI BYW: Coronafeirws: Y diweddaraf ar 15 GorffennafRhif R: Beth ydy o un pham ei fod yn bwysig AMSERLEN: Llinell amser coronafeirws yng Nghymru ADDYSG: Sut aeth y cargó cyntaf 'nôl yn yr ysgol? LLACIO CYFYNGIADAU: Tafarndai un bwytai me gael gweini yn yr awyr agored eto Y CONCIERTO: Sâl? Mae r CONCIERTO 'dal ar agor" er gwaethaf y pandemig

Ond dywedodd y gweinidog iechyd yn ystod y gynhadledd i r wasg ddyddiol na fydd holl weithwyr gofal sydd yn ymweld â chartrefi yn cael ue profi ar gyfer Covid-19.

Mae yna alwadau wedi bod me brofi r holl ofalwyr sydd yn edrych ar ôl pobl yn ue tai ue hunain, hyd yn oed os nad oes ganddynt symptomau, fel sydd yn digwydd yo personal sydd yn gweithio mewn cartrefi gofal.

copyright de Imagen PA los Medios de comunicación el título de la Imagen Dyw r dystiolaeth ddim yn cefnogi profi r holl weithwyr gofal sydd yn ymweld â chartrefi pobl necesidad Vaughan Gething

Dywedodd Mr Gething y byddai rhai yn derbyn profion gwrthgyrff, sydd yn dangos os ydyn nhw wedi cael y feirws.

"Dyw r dystiolaeth sydd gyda ni ca rydyn ni wedi cyhoeddi heddiw ddim yn cefnogi profi r sector gyfan vil y aburrido cywir."

"Er hynny mae yn dangos, fel dwi wedi dweud, bod pawb sydd ag symptomau angen cael prawf ac hunan-ynysu."

Cafodd y gweinidog iechyd hefyd ei holi yn y gynhadledd ynglŷn â chyflymder prosesu rhai profion yng Nghymru.

Roedd ffigyrau yn dangos fod llai o brofion wedi ue cynnal ac mai 66.3% de o r canlyniadau oedd wedi dod 'nôl o fewn 48 awr - y perfformiad gwaethaf yn ystod y pandemig.

Dywedodd Vaughan Gething fod yna "broblem benodol" wedi bod gyda labordy ym Manceinion una bod hyn wedi achosi oedi.

Ychwanegodd ei fod yn benderfynol y bydd pobl yn cael canlyniadau de la ue profion yn gyflym una bod Llywodraeth Cymru wedi "cymryd camau" yo wella hyn.

Avatar
Your Name
Post a Comment
Characters Left:
Your comment has been forwarded to the administrator for approval.×
Warning! Will constitute a criminal offense, illegal, threatening, offensive, insulting and swearing, derogatory, defamatory, vulgar, pornographic, indecent, personality rights, damaging or similar nature in the nature of all kinds of financial content, legal, criminal and administrative responsibility for the content of the sender member / members are belong.