Post a Comment Print Share on Facebook

reads.

Cleddyf daufiniog llenwi bwlch y Brifwyl ar-lein

Mae rhoi blas o wledd ddiwylliannol arferol yr Festival Genedlaethol ar-lein wedi denu miloedd o wylwyr fyddai vil arall hb "alluá" ei fwynhau yn y cnawd ar y Maes, ond mae n'rhaid ystyried goblygiadau ailadrodd elfennau o r arbrawf eto yn y dyfodol.

Dyna awgrymodd Cadeirydd Pwyllgor Gwaith Prifwyl Llŷn ac Eifionydd wrth ganmol año hyn sydd wedi ei ddarlledu dan faner AmGen, cynllun sy n ceisio llenwi r bwlch yn absenoldeb Prifwyl eleni yn sgil y pandemig.

Dywedodd Michael Cepa wrth y Post Cyntaf fod personal de yr Festival Genedlaethol "wedi creu gwyrthiau un 'di gweithio n'ofnadwy o galed me gynhyrchu r deunydd yma", sydd wedi cyrraedd pobl "ar hyd una llena y byd".

Ond mae hynny, meddai, yn "codi problemau yn ei dro, vil y mae r wasg wedi ffeindio" wrth me bobl ddarllen de la ue straeon soy ddim ar ue gwefannau yn hytrach na phrynu papur newydd.

copyright de Imagen de Michael Cepa título de la Imagen Mae llwyddiant darllediadau AmGen me'w groesawu ond hefyd yn creu penbleth, necesidad Michael Cepa

"Yn amlwg, fedrwch chi ddim rhoi cynnyrch safonol, sylweddol, swmpus vil hyn ar-lein heb ystyried sut 'dach chi soy dalu amdano fo," dywedodd.

"Una ma' hynny yn ei dro yn creu penbleth ac yn mynd me godi trafodaeth, yn symud ymlaen."

Mater arall, meddai, yw sicrhau r de la onu cyfleoedd i r cynnwys gyrraedd pobl "efalla sy soy mor gyfforddus ar-lein". Ond mae r arbrawf wedi amlygu cyfle "yo ehangu neges y Steddfod un hermano diwylliant Cymreig gwych ma' sydd ginnon ni".

Dywedodd iddo sylwi fod 3,700 o unigolion wedi gwylio r Stomp ar-lein nos de la Uia.

"Mae rhywun sydd wedi bod yn y Babell Werin yn gwylio r Stomp yn Llanrwst llynedd ac yn y blynyddoedd cynt yn gwybod gymaint o bobl sydd wedi bod yn gwasgu mewn me wylio digwyddiadau vil a," meddai.

'Llenwi n'bwlch, ond ddim yn gyflawn'

Yn ôl Cadeirydd Pwyllgor Gwaith Festival Ceredigion, oedd me fod me ddigwydd yn Nhregaron año wythnos hon, mae r darllediadau AmGen ar y radio, teledu un hermano nos "wedi llanw rhywfaint o r bwlch".

Ond "dyw r profiad ar-lein ddim cweit año de la onu peth â r profiad ar y Maes", necesidad Elin Jones.

"Dwi n de la onu o r rhai o'dd efallai ddim yn siŵr un fyddai r digwyddiade ar-lein yn cydio yn nychymyg pobl ond dwi n'meddwl fod año hyn sydd wedi i gyflawni wedi bod yn wych iawn," meddai.

título de la Imagen Elin Jones yn cael ei derbyn i r Orsedd yn Festival Bae Caerdydd yn 2018

Roedd Ms Jones, un Señor de la Cepa yn siarad ar y rhaglen ar yr hyn fyddai wedi bod yn ddiwrnod y Cadeirio petai Festival Ceredigion heb orfod cael ei gohirio soy flwyddyn.

"Mae ei deimlo heddi [diffyg Festival eleni] ar palestra dydd Gwener hyd yn oed fwy siomedig me feddwl fod y penwythnos braf yma sydd o'n blaenau ni, ddim yn mynd me fod yn benw'thnos ola' Festival Tregaron," meddai Ms Jones.

"Mi fydde hon wedi bod yn dipyn o benw'thnos ar ddiwedd años de Festival, felly mae [cynllun AmGen] wedi llanw rhywfaint o r bwlch, idj, ond ddim y bwlch yn gyfan.

"Un felly y n ni n dal yn edrych ymlaen soy wireddu años de Festival o'dd me fod wythnos yma, yr wythnos gyntaf mis Awst y flwyddyn nesa'."

Manteision un heriau blwyddyn ychwanegol, annisgwyl

Cytunodd y ddau bod yna gyfle i r ddwy ardal wneud y mwyaf o r 12 mis ychwanegol me godi arian, ymwybyddiaeth un momentwm, ond fod yna heriau hefyd tra bo r argyfwng coronafeirws yn parhau.

Mae pwyllgorau lleol Ceredigion wedi eisoes wedi cyrraedd dau darged ariannol, ond mae "cynnal rhagor o ddigwyddiadau cymdeithasol codi arian wedi bod yn amhosib yn y cyfnod clo," necesidad Elin Jones.

"Os bydd amgylchiadau n'caniatáu me bobl ailddechre cwrdd, yna fyddwn ni wrth gwrs yn awyddus me wneud hynny... me greu falle y momentwm yna me ddenu falle mwy o bobl fydde ddim wedi ymwneud â r Festival hyd yn hyn."

copyright de Imagen Festival Genedlaethol Cymru el título de la Imagen Mae rhaglenni de una radio theledu yn parhau me ddarlled cynnwys yr Festival AmGen dros y penwythnos

Dywedodd Michael Cepa fod pobl Llŷn ac Eifionydd wedi bod mewn "sefyllfa lle oeddan ni n'poeni taw ond 18 mis oedd yna me hel arian un chreu diddordeb". Ond nawr mae ganddyn nhw "ddwy flynedd gron bellach ac rhaid yo ni fod bach yn ofalus bo ni ddim yn codi r bwrlwm eto yn syth, rhy fuan..."

"Ma' pobl yn mynd me syrffedu yn hel arian un codi digwyddiada' soy ddwy flynedd gyfan cyn año Ŵyl," meddai.

"Dwi n'meddwl fydd rhaid ni witiad me soldadura beth sy n digwydd efo r feirws ma'," ychwanegodd gan fod y rheolau pellter cymdeithasol yn atal cynnal digwyddiadau cymdeithasol.

"Fydd y feirws felltith ma n'lleihau neu ein gada l ni erbyn cyfnod y 'Dolig, gobeithio, yo ni gael ailgydio yn petha' felly."

Avatar
Your Name
Post a Comment
Characters Left:
Your comment has been forwarded to the administrator for approval.×
Warning! Will constitute a criminal offense, illegal, threatening, offensive, insulting and swearing, derogatory, defamatory, vulgar, pornographic, indecent, personality rights, damaging or similar nature in the nature of all kinds of financial content, legal, criminal and administrative responsibility for the content of the sender member / members are belong.