Post a Comment Print Share on Facebook

reads.

Canslo apwyntiadau cryd cymalau yn 'boenus'

Mae elusen llid y cymalau yn dweud bod cynnydd syfrdanol yn nifer y dioddefwyr sy n gofyn soy gymorth ers dechrau r cyfyngiadau coronafeirws.

Mae Frente a la Artritis yn dweud de la junta de directores de 'na gynnydd o dros 80% yn nifer y galwadau soy gymorth o bob cwr o Brydain yn ystod y deufis diwethaf.

Mae nifer y bobl sy n troi en wefan año elusen wedi cynyddu 320%.

Yn ôl Bwrdd Iechyd Bae Abertawe, cafodd apwyntiadau arferol de la ue canslo ar ddechrau r pandemig, gyda galwadau ffôn neu alwadau fideo yn cael ue cynnig yn ue lle.

Grwpiau risg uchel 'yo gael gadael y tŷ unwaith eto' Coronafeirws 'wedi amlygu anghyfartaledd' yn y DU Marwolaethau cartrefi gofal 'bron wedi dyblu'

Mae llid y cymalau yn achosi poen, chwyddo un thyndra yn y cymalau, yn arbennig y dwylo, y traed un hermano arddyrnau.

Yn ôl María Cowern, cyfarwyddwr Cymru Frente a la Artritis, mae r cyfyngiadau cymdeithasol yn sgîl Covid-19 wedi achosi heriau ychwanegol me bobl sy n byw gyda r cyflwr.

Ymhlith rhai o r problemau, meddai, mae poen cynyddol, unigrwydd un gwasanaethau sydd wedi u'canslo.

Mae gwasanaethau llid y cymalau wedi gorfod addasu dros año wythnosau diwethaf.

Dim ond mewn achosion difrifol mae rhai apwyntiadau un thriniaethau wedi ue cynnal, ca mewn sefyllfaoedd eraill mae cleifion wedi cael cymorth dros y ffôn neu dros alwad fideo.

'Yr unig beth sydd gen i yw gobaith'

Mae gan Cari Davies, athrawes 28 oed o Abertawe, la artritis psoriásica.

Mae ei chyflwr yn effeithio ar ie bysedd un i dwylo yn bennaf ac yn golygu ei bod hola mewn poen parhaol.

copyright de Imagen Cari Davies el título de la Imagen Mae Cari n'dweud de la junta de directores de la ie llaw "vil crafanc"

Fe gafodd Cari ddiagnosis ddwy flynedd yn ôl. Ers iddi ddysgu am ie chyflwr, mae ei bywyd wedi newid yn llwyr.

"Dwi n'cael trafferth yn gwneud pethau syml vil ysgrifennu soy amser hir neu deipio. Mae pethau vil pigo pethau trwm lan yn achosi llawer o niwed soy ddiwrnodau," meddai.

"Os ydw i tu fas ar y buarth yn edrych ar ôl y de la planta, soy yr awr nesaf dwi n'cael llawer o broblemau."

Mae r sefyllfa bresennol wedi cael effaith enfawr ar ie chyflwr.

"Dwi n'meddwl de la junta de directores y pethau sy n mynd 'mlaen ar hyn o bryd, yn enwedig gyda bloqueo , wedi effeithio ar el año fiscal nghyflwr," meddai.

"Dwi methu mynychu r therapi dwi vil arfer yn cael ddwywaith y mis. Mae hwnna, fel arfer, yn helpu cryfder el año fiscal nwylo. Mae n'helpu fi i symud un chadw n'actif.

"Dwi n'gallu gweld yn ddyddiol bod año fiscal nwylo un año fiscal mysedd yn gwaethygu. Mae n'achosi mucho o straen un dwi n'poeni mucho".

CANLLAW: Rhif R: Beth ydy o un pham ei fod yn bwysig AMSERLEN: Llinell amser coronafeirws yng Nghymru Y CONCIERTO: Sâl? Mae r CONCIERTO 'dal ar agor" er gwaethaf y pandemig IECHYD MEDDWL: Claf cyntaf Cymru n'annog positifrwydd

Fe fydd Cari yn mynd me apwyntiad brys año wythnos hon, ar ôl aros soy wythnosau.

"hola Dydy ddim yn fai unrhyw de la onu. Doedd neb yn gwybod neu yn disgwyl me coronafeirws ddigwydd," meddai.

"I fi ca, efallai me bobl eraill yn sefyllfa fi, mae e n bryder enfawr un rhywbeth sy n achosi mucho o straen.

"Oll chi n'gallu gwneud yn y sefyllfa 'ma yw gobeithio. Ar hyn o bryd, yr unig beth sydd gen i yw gobaith."

Mae r rhaglen Post Cyntaf de Radio de la BBC Cymru wedi siarad â nifer o gleifion artritis yng Nghymru sydd ddim yn gallu cael apwyntiadau wyneb yn wyneb yn sgîl y pandemig.

Er bod y gefnogaeth ar gael o bellter, dywedodd nifer de la ue bod yn gweld eisiau r cyfle soy ofal ysbyty neu feddygfa er mwyn gweld año arbenigwyr yn bersonol.

Dywedodd de la onu fenyw wrth y rhaglen ei bod hola n'amhosib egluro r boen me rywun dros y ffôn.

título de la Imagen Mae bron me hanner miliwn o bobl Cymru n'dioddef o gryd cymalau

Yn ôl Dr Rhian Goodfellow o Brifysgol Caerdydd, mae meddygon un nyrsys sy n arbenigo yn y maes wedi addasu yn effeithiol me gynnal gwasanaethau me gleifion o bellter.

Mae r gwasanaethau ar gael me bobl sy n dioddef o hyd, er gwaetha r cyfyngiadau, meddai.

Mae Dr Goodfellow yn annog pobl sydd yn dioddef me ofyn soy gymorth.

"Mae rhaid cofio bod pawb dal yn gweithio, ry n ni dal yma me helpu cleifion," meddai.

Avatar
Your Name
Post a Comment
Characters Left:
Your comment has been forwarded to the administrator for approval.×
Warning! Will constitute a criminal offense, illegal, threatening, offensive, insulting and swearing, derogatory, defamatory, vulgar, pornographic, indecent, personality rights, damaging or similar nature in the nature of all kinds of financial content, legal, criminal and administrative responsibility for the content of the sender member / members are belong.