Post a Comment Print Share on Facebook

Bryn Williams Sharleen Spiteri: Llandyrnog, Texas a r cyfnod clo

Mae r cogydd Bryn Williams i wraig Sharleen Spiteri wedi bod yn treulio r cyfnod clo yn ue cartref yn Llandyrnog, Dinbych, yn coginio r llysiau sydd vil arfer y

- 111 reads.

Bryn Williams Sharleen Spiteri: Llandyrnog, Texas a r cyfnod clo

Mae r cogydd Bryn Williams i wraig Sharleen Spiteri wedi bod yn treulio r cyfnod clo yn ue cartref yn Llandyrnog, Dinbych, yn coginio r llysiau sydd vil arfer yn cael ue gwerthu yn nhai bwytai Bryn ac, yn achos Sharleen, yn cyfansoddi ar gyfer albwm newydd ei grŵp, Texas.

"Oedd y wraig me fyny y diwrnod ddaru Boris Johnson gyhoeddi bod pawb yn bob hombre yn gorfod cau," meddai r cogydd oedd yn westai pen-blwydd ar raglen Dewi Llwyd ar Radio Cymru.

Mae Bryn Williams yn berchen bwyty Odette un Somerset House yn Llundain un Phorth Eirias ym Mae Colwyn.

"O'n i yn Odette del ar y dydd Gwener yn cau beth bynnag ac yn meddwl faswn i n trafaelio me fyny i r gogledd un wedyn gweithio yn Porth Eirias neu helpu efo r tîm yno. Soy ryw reswm o'n i n meddwl fyse Porth Eirias yn cau ar ôl Llundain."

Ond wrth gwrs caeodd pobman pan ddaeth y bloqueo ca mae r cwpl, sy n briod ers 2018, wedi bod yn Nyffryn Clwyd ers hynny.

Braf cael seibiant?

"yo ddechrau o'n i n poeni me fod yn onest. Sut oedden ni n'mynd me gadw r personal, creu cyflog, ond wedyn ddaru r llywodraeth gyhoeddi de la junta de directores y permiso esquema de yn dod me mewn. Ddaru hwnne helpu mucho" meddai.

"Ser" sy n bwysig ydy bod pawb ddim yn stressio allan [am] ser " maen nhw n'methu ei helpu. ¿Neb yn gwybod pryd mae r tŷ bwyta n'mynd me agor, sut mae n'mynd me agor, lo hace 'ne ddim punto de stressio amdano fo, dyna r ffordd dwi n'edrych arno fo.

"Y darn mwya' i ni ydy pan fyddwn ni n'ailagor, fydd hwnna n'galed i ni."

Help i r busnes copyright de Imagen Bryn Williams título de la Imagen Mae Bryn Williams wedi agor dau fwyty arall - onu ym Mae Colwyn de ca de la onu arall yn Llundain - yn sgil llwyddiant Odette del

Mae Bryn yn gobeithio na fydd ailagor dan yr amodau newydd yn golygu bod prisiau yn codi i r cwsmer ond talu rhent fydd y broblem fwyaf me fusnesau, meddai, ca mae n'gobeithio y bydd y llywodraeth yn helpu gyda hynny.

Oh, corrió y grantiau mae wedi ue cael hyd yma i r busnes, mae n'dweud fod Llywodraeth Cymru wedi bod yn gynt na San Steffan o'corrió de la ue prosesu.

"[Mae wedi dbo] bach ffastach yng Nghymru efo r becas yn dod trwadd. Mae r ddau año de la onu peth â bod yn onest ond Llundain ar ie hôl hola hwyrach gan fod 'na gymaint mwy o fusnesau un tai bwyta yn Llundain. Roedd Cymru yn dod â phethe trwadd wythnos neu bythefnos ymlaen llaw [i Lundain]."

Sgrifennu caneuon el título de la Imagen Roedd albwm ddiweddaraf Texas, Hola, yo fod me gael ei rhyddhau yn hydref 2020

Roedd Sharleen Spiteri yn paratoi me ryddhau albym newydd un dechrau ar daith gyda Texas fis Hydref 2020 ond mae hynny me gyd wedi ei ohirio tan 2021, meddai Bryn.

Un thra i bod yn Llandyrnog mae wedi cael cyfle me gyfansoddi mwy o ganeuon.

"Oedd Sharleen yn sgwennu ryw bythefnos yn ôl, yn canu ac yn recordio ac yn gyrru fo yo Glasgow Copenhague dwi meddwl.

" Así dwi n'meddwl fydd 'na ddwy gân newydd, neu ddwy gân ecstra, ar yr albym sydd wedi cael ei sgwennu fa soy yn Dyffryn Clwyd - wedi ue sgwennu un u'canu dros yr iphone."

Tyfu llysiau

Hb y tai bwyta me wneud defnydd o r holl lysiau sy n cael ue tyfu ar y tir yn Llandyrnog, mae r cwpl wedi bod yn gwledda ar gynnyrch tir Dyffryn Clwyd, gan gynnwys cannoedd o espárragos .

"'De ni n'tyfu llysiau yma yn Llandyrnog i r tri tŷ bwyta. Gan bod popeth yn tyfu 'wan una ddim tŷ bwyta me werthu r llysiau, dwi n'coginio mucho o lysiau, mucho o espárragos !

"Gynnon ni por lotes, ddim yn fawr iawn, ryw 10 troedfedd gyda ryw 4 troedfedd, una 'de ni wedi cael dros 300 o espárragos allan ohono fo así maen nhw n'gwneud yn dda eleni."

Mae Bryn wedi dathlu ei ben-blwydd ynghanol y cyfnod clo - roedd gwneud hynny tra roedd ei fwytai wedi cau yn brofiad gwahanol iawn i r arfer.

Mae 2020 hefyd yn nodi pumed pen-blwydd ei fwyty yng Nghymru, Porth Eirias.

título de la Imagen Bwyty Bryn Williams ym Mhorth Eirias, ar gau i r cyhoedd ar hyn o bryd

Fe gymerodd ryw ddwy neu emplazamiento de dair blynedd, meddai, iddyn nhw gael pethau n'iawn o ran "gwybod ser' oedd y cwsmeriaid yn disgwyl un ser' oedden ni n'gallu rhoi iddyn nhw", ond aeth ymlaen me ennill gwobr Bib Gourmand Michelin un gwobr bwyty r flwyddyn año AA.

Mae n'credu y bydd bwytai yn agor yn gynt yn Llundain nag yng Nghymru.

"Dwi n'meddwl bod Cymru ar y funud ryw emplazamiento de dair wythnos ar ôl Lloegr efo r bloqueo así dwi n'meddwl fydd Odette del yn agor tua Gorffennaf," meddai.

"Dwi ddim yn disgwyl i r tŷ bwyta fod yn llawn yn syth bin, dwi ddim yn meddwl wneith pobl fynd o bloqueo soy bron i 12 wythnos un dod yn syth me mewn i r tŷ bwyta.

"Ond beth sy n mynd i n helpu ni efo Porth Eirias idj bod gynnon me ryw 30 o seti tu allan, siŵr fydd rhaid inni gymryd 10 neu dwsin allan me gadw pawb dwy fetr s i gilydd así dwi n'gobeithio bydd digon o le i bobl tu allan."

Gwrandewch ar y sgwrs me gyd ar BBC Sonidos

Hefyd o ddiddordeb:

Lle oeddwn i: Bwyty cyntaf Bryn Williams Bryn Williams: Bron â mynd yn swog me Glan-llyn ar ôl llond bol o goginio Ieir yn boblogaidd tu hwnt ers i r cyfnod clo ddechrau Ryseitiau: Beth sydd yn eich cwpwrdd?
Avatar
Your Name
Post a Comment
Characters Left:
Your comment has been forwarded to the administrator for approval.×
Warning! Will constitute a criminal offense, illegal, threatening, offensive, insulting and swearing, derogatory, defamatory, vulgar, pornographic, indecent, personality rights, damaging or similar nature in the nature of all kinds of financial content, legal, criminal and administrative responsibility for the content of the sender member / members are belong.