Post a Comment Print Share on Facebook

reads.

Bron i 100 o weithwyr ffatri wedi dal Covid-19

Mae bron i 100 o weithwyr mewn dwy o ffatrïoedd prosesu bwyd y gogledd wedi cael cadarnhad de la ue bod wedi dal coronafeirws.

Mae ffatri brosesu ieir 2 Hermanas yn Llangefni, ar Ynys Môn wedi rhoi r gorau me gynhyrchu am y tro ar ôl i 58 o weithwyr brofi n'bositif soy Covid-19.

Ac yn ffatri Rowan Alimentos yn Wrecsam, sy n darparu bwydydd ar gyfer archfarchnadoedd ar dibuja y DU, mae 38 aelod personal wedi cael profion positivo.

Dywed y Gweinidog Iechyd, Vaughan Gething fod año achosion yn "destun pryder", ac yn tanlinellu eto bwysigrwydd y rheol pellter cymdeithasol un golchi dwylo.

'Stopio gwaith cynhyrchu yn syth'

Brynhawn de la Uia, dywedodd Iechyd Cyhoeddus Cymru de la ue bod bellach wedi gofyn me holl aelodau personal de un chontractwyr ffatri 2 Hermanas yn Llangefni me hunan ynysu am 14 diwrnod.

Cadarnhaodd ICC fod nifer y gweithwyr sydd wedi cael y feirws wedi codi i 58.

Daeth cadarnhad primer plano de la Uia, de la junta de directores gwaith yn y ffatri yn dod i ben "yn syth soy gyfnod o 14 diwrnod."

Mae profion coronafeirws yn cael ue trefnu i r holl personal, ac mae 2 Hermanas yn cysylltu gyda r gweithlu me'w hysbysu am y trefniadau.

Mae canolfan brofi bwrpasol wedi cael ei sefydlu yn Llangefni. Bydd canolfan brofi ym Mangor hefyd yn cael ei defnyddio, ca fe fydd canolfan ychwanegol yn cael ei sefydlu yng Nghaergybi me gynorthwyo gyda r gwaith.

Y diweddaraf am y coronafeirws yng Nghymru ar 18 Mehefin

Dywedodd el Dr. Christopher Johnson, ymgynghorydd diogelu iechyd gyda Iechyd Cyhoeddus Cymru, ue bod yn "gweithio mewn cydweithrediad agos â r cyflogwr un Chyngor Ynys Môn, un n'blaenoriaeth yw dod â r achos hwn me derfyn yn cyflym".

"Rydyn ni n'atgoffa aelodau r cyhoedd yng Nghymru bod ganddyn nhw rôl hanfodol wrth atal coronafeirws rhag lledaenu," ychwanegodd.

Dywed y cwmni fod y penderfyniad yn dangos "yn glir pa mor ddifrifol rydyn ni n'cymryd y mater" de una u bod yn "gwneud y peth iawn".

"Heb ein pobl, rydyn ni n'ddim," meddai llefarydd.

copyright de Imagen de Google el título de la Imagen Mynedfa ffatri Rowan Alimentos ar Stad Ddiwydiannol Wrecsam

Mae Rowan Alimentos yn cyflogi 1,500 o bobl yn Wrecsam ac yn paratoi bwyd ar gyfer archfarchnadoedd yn cynnwys Aldi, Asda, Sainsbury un Tesco.

Cadarnhaodd y cwmni sy n berchen ar y busnes, Oscar Meyer Alimentos de Calidad, fod 38 aelod personal yn absennol o r gwaith wedi prawf positivo Covid-19 a u'bod eisoes wedi dechrau ar broses olrhain unigolion cyn dechrau cydweithio gyda Iechyd Cyhoeddus Cymru.

"Rydym yn ddiolchgar iawn bod dim de la onu o'n cydweithwyr yn ddifrifol wael neu yn yr ysbyty oherwydd y feirws yma," ychwanegodd.

Mae personal yn dilyn y canllawiau ynysu priodol, ca mae r cwmni "wedi gweithredu newidiadau sylweddol" yn y ffatri, gan gynnwys trefnu sgriniau un fisorau ble "nad yw bob tro n bosib" yo gadw dau fetr ar wahân.

Dywed y datganiad fod trafodaethau r cwmni gyda Iechyd Cyhoeddus Cymru yn awgrymu "niferoedd uchel iawn o achosion positivo yn ardal Wrecsam" una junta de directores n'hi "destun pryder, ond nid yn syndod me soldadura effaith y duedd leol yma ar nifer o'n personal".

"Er nifer o achosion ar y safle... ¿dim tystiolaeth glir me awgrymu fod y feirws yn lledu o fewn y safle," ychwanegodd. "Fe wnawn ni barhau me wneud popeth posib i fod yn wyliadwrus un chadw cydweithwyr un u'teuluoedd yn ddiogel."

título de la Imagen Dywedodd Vaughan Gething ei fod yn ofni y bydd hyd yn oed mwy o achosion

Wrth siarad yn nghynhadledd ddyddiol Llywodraeth Cymru brynhawn de la Uia, dywedodd y gweinidog iechyd Vaughan Gething fod y newyddion yn "atgyfnerthu pwysigrwydd pellhau cymdeithasol un glendid dwylo".

"O ystyried bod [y ffatri] yn lleoliad caeedig, la pista n'amlwg yn bryderus y byddwn yn gweld mwy o achosion wedi u'cadarnhau o coronafeirws," ychwanegodd.

Dywedodd fod año achosion hefyd yn pwysleisio "pwysigrwydd ein sistema olrhain, una junta de directores gwir angen me bobl ddilyn y cyngor sy n cael ei roi iddyn nhw ar gael prawf, ca ar hunan ynysu".

LLSI BYW: Y newyddion diweddaraf heddiw CANLLAW: Rhif R: Beth ydy o un pham ei fod yn bwysig AMSERLEN: Llinell amser coronafeirws yng Nghymru Y CONCIERTO: Sâl? Mae r CONCIERTO 'dal ar agor" er gwaethaf y pandemig IECHYD MEDDWL: Claf cyntaf Cymru n'annog positifrwydd Penderfyniad 'cywir'

Dywedodd Aelod o r Senedd dros Ynys Môn, Rhun ap Iorwerth fod y penderfyniad yn de la onu "cywir me ddiogelu personal de un hermano cyhoedd".

Yn ôl y cwmni, ue blaenoriaeth nawr fydd cefnogi de la ue cydweithwyr drwy r cyfnod nesaf ac edrych ymlaen me ail-ddechrau r gwaith yn ddiogel ymhen 14 diwrnod.

Mae 2 Hermanas Grupo de Alimentos yn de la onu o r cynhyrchwyr bwyd mwyaf yn y DU, sy n cynnwys brandiau vil zorra Galletas de la Holanda de los Pasteles.

Mae r cwmni hefyd yn cynhyrchu tua thraean o holl gynnyrch dofednod ( las aves de corral ) sy n cael ei fwyta yn y DU.

Avatar
Your Name
Post a Comment
Characters Left:
Your comment has been forwarded to the administrator for approval.×
Warning! Will constitute a criminal offense, illegal, threatening, offensive, insulting and swearing, derogatory, defamatory, vulgar, pornographic, indecent, personality rights, damaging or similar nature in the nature of all kinds of financial content, legal, criminal and administrative responsibility for the content of the sender member / members are belong.