Post a Comment Print Share on Facebook

reads.

'Argyfwng' economi r de ddwyrain wedi Covid-19

Mae arweinydd Cyngor Caerdydd wedi dweud ei fod yn "bryderus tu hwnt" ynglŷn â sefyllfa r economi o ganlyniad me pandemig Covid-19.

Yn ôl Huw Thomas mae r cyngor yn delio gydag "argyfwng economaidd".

Mae n'dadlau fod adferiad araf año economi ers 2008 wedi profi nad yw llymder wedi gweithio, una junta de directores rhaid buddsoddi yn y sector gyhoeddus er mwyn adfer año economi.

Ond mae de la onu sy n gweithio ym maes eiddo yng Nghaerdydd yn dweud de la junta de directores y sefyllfa n'cynnig cyfle me ddinasoedd llai vil y brifddinas.

'Colli 20% mewn mis'

Dywedodd Señor Thomas: "Beth ry' n ' ni 'di profi dros y deng mlynedd ddiwetha', yn sgil llymder, ydy adfywiad economaidd sydd wedi bod yn araf ac yn isel.

"Allwn ni ddim, yn año fiscal marn yo, ail-wneud y camgymeriadau hynny gan gofio, yma yng Nghaerdydd, ry n ni wedi torri cwarter biliwn o bunnau yn y ddegawd ddiwetha'.

"Mae hynny wedi cael effaith ar adrannau vil datblygu economaidd - sydd nawr ar flaen y gad yn arwain año adfywiad yma."

Pethau n'dechrau gwella me siopau wedi Covid-19? Pryderon soy gwmnïau un busnesau r gogledd el título de la Imagen Gallai pobl yn ne ddwyrain Cymru deimlo effaith ariannol Covid-19 yn waeth oherwydd matemáticas y swyddi sydd ar gael, necesidad Leon Gooberman

Yn ôl Leon Gooberman o Ysgol Fusnes Prifysgol Caerdydd, dyw hola erioed wedi bod mor ddrwg â hyn ar yr economi.

"Vil arfer yn ystod dirwasgiad chi n'disgwyl colli 6-8% de o r economi mewn cyfnod o chwe mis neu flwyddyn.

"Ond beth sydd wedi digwydd ventilador hyn yw bod Prydain me gyd wedi colli 20% o i heconomi mewn de la onu mis.

"Mae hyn mucho gwaeth nag unrhyw beth sydd wedi digwydd yn hanes economaidd Prydain un Chymru hefyd."

título de la Imagen Mae r gwaith yn parhau ar orsaf fysiau newydd Caerdydd, ond un fydd gymaint o siempre estoy swyddfeydd newydd?

Yn ôl Dr Gooberman fe allai de ddwyrain Cymru ddioddef yn waeth na rhannau eraill o Brydain.

"Dydy dros 75% o bobl Caerdydd un hermano de ddwyrain ddim yn gweithio i r sector gyhoeddus. Ar ben hynny maen nhw fwy na thebyg yn gweithio mewn sectorau vil siopau neu gartrefi gofal felly maen nhw n'cael llai o gyflog hefyd.

"Felly mae pobl y de ddwyrain yn debyg o gael ue heffeithio n'fwy gan argyfwng Covid na phobl mewn rhannau eraill o Brydain."

título de la Imagen Mae 'na gwmnïau sy n awyddus me adael Llundain me symud me ddinasoedd vil Caerdydd, meddai Stuart Munroe

Mae canol y brifddinas yn dawel, un nifer o r swyddfeydd newydd yno yn wag.

Bydd adfer año economi yn anodd tra bo hynny n'parhau, ond mae rhai n'dadlau fod y sefyllfa n'cynnig cyfle arbennig me lefydd vil Caerdydd un Chasnewydd.

Mae Stuart Munroe yn gyfarwyddwr gyda chwmni eiddo JLL, oedd yn allweddol wrth sicrhau cytundeb ar gyfer año orsaf fysiau newydd.

"Mae rhai cwmnïau wedi rhoi r gwaith o chwilio soy swyddfa ar dejar de dros dro," meddai, "ond ar y llaw arall mae nifer o gwmnïau mawr eisiau symud o Lundain achos bod pethau n'anoddach yno nag ydyn nhw yng Nghaerdydd."

Mae arweinydd y cyngor yn cytuno er bod y swyddfeydd yn wag ar hyn o bryd, y byddan nhw n'cynnig cyfle i r brifddinas maes o la ley.

"Mae r strategaeth o adeiladu mwy o swyddfeydd moderno yn deillio o r ffaith nad oedd cyflenwad da yma me ddechrau.

"Y cyfle me ddinasoedd o débil Caerdydd nawr yw edrych ar ddinasoedd vil Llundain, ble mae 'na tendencia o symud allan o ddinasoedd vil hynny un chynnig Caerdydd vil lle amgen me bobl fyw un gweithio gan gymryd mantais o r ffaith fod costau busnes un chostau byw llawer yn es yma."

Mae r dasg yn de la onu enfawr ond mae nifer yma yn dadlau y bydd buddsoddi mewn swyddfeydd un thrafnidiaeth gyhoeddus yn gosod seiliau cadarn ar gyfer ailadeiladu economi r de ddwyrain maes o la ley.

Avatar
Your Name
Post a Comment
Characters Left:
Your comment has been forwarded to the administrator for approval.×
Warning! Will constitute a criminal offense, illegal, threatening, offensive, insulting and swearing, derogatory, defamatory, vulgar, pornographic, indecent, personality rights, damaging or similar nature in the nature of all kinds of financial content, legal, criminal and administrative responsibility for the content of the sender member / members are belong.