Post a Comment Print Share on Facebook
Featured MHR allemagne Euro 2020 moto Spurs

reads.

Annog pobl sy n disgwyl soy no me barhau me gysgodi

Mae casgliad o elusennau un sefydliadau año no yn annog y rheiny sydd angen neu wedi derbyn trawsblaniad i "anwybyddu r llywodraeth".

Mae pobl sydd wedi bod yn aros soy drawsblaniad ymhlith y rheiny sydd wedi cael cyngor me aros adref er mwyn gwarchod de la ue hunain rhag coronafeirws.

Bydd y cyfnod cysgodi yn dod i ben yng Nghymru ddydd Llun ond dyw pawb ddim yn croesawu r newyddion yna.

Dywedodd Llywodraeth Cymru y dylai unrhyw de la onu sy n bryderus soy orffen cysgodi ofyn soy gyngor de la ue meddygon.

'Angen parhau me gysgodi'

Dywedodd Fiona Fuerte, prif weithredwr el Cuidado Renal reino unido wrth BBC Cymru: "Mae r rhai sydd yn fregus de la ue hiechyd yn haeddu pob amddiffyniad gan y llywodraeth un hermano rheiny sydd yn ddigon ffodus me fod wedi derbyn trawsblaniad angen parhau me gysgodi.

"Mae angen iddyn nhw hunan-ynysu yn llwyr er mwyn diogelu r no werthfawr yna un hermano siawns maen nhw wedi i gael.

"Mae angen cymorth ariannol de ca o corrió gwaith. Dy n ni heb de la soldadura de la junta de directores unrhyw beth yn ei le i n sicrhau bod hynny soy ddigwydd."

título de la Imagen Yn ôl Fiona Fuerte nid oes cymorth ychwanegol ar gael me bobl sydd angen neu wedi derbyn trawsblaniad

Mae bygythiad coronafeirws un hermano cyfnod clo wedi bod yn anodd me adrannau trawsblaniadau ar hyd una llena y DU.

Yn ôl ystadegau swyddogol, 11 yn unig o organau gafodd de la ue trawsblannu yng Nghymru rhwng Ebrill un Gorffennaf.

Bu drysau unig de la uned drawsblannu Caerdydd ar gau yn llwyr rhwng 12 Mawrth un 29 Mehefin.

Maen nhw wedi ailagor yn raddol ond dyw pawb ddim 'nôl ar y rhestr aros o hyd.

título de la Imagen Dywedodd Dr Aled Lewis ue bod yn "gweithio n'galed" yo gael lefelau trawsblannu yn ôl i r arfer

Yn ôl Dr Aled Lewis, sy n ymgynghorydd arennol yn Ysbyty Athrofaol Cymru yn y brifddinas, de la ue er bod nhw n'awyddus me groesawu r holl gleifion 'nôl i r rhestr aros yn yr wythnosau nesaf, pwyll biau hola am y tro.

"Ni 'di edrych ar bob claf sydd ar y rhestr drawsblannu yn unigol me edrych ar y risgiau sydd gyda r claf yna," meddai.

"Mae pobl hŷn, er enghraifft, â risg uwch o ddioddef oherwydd y feirws.

"Ni n'gweithio n'galed me drio cael lefelau [trawsblannu] 'nôl i n lefelau arferol ni, ond dy n ni ddim cweit yna eto."

Canslo trawsblaniad oherwydd Covid

la Onu sy n deall y bygythiad sy n dal yn bresennol oherwydd y feirws yw Carwyn Jones.

Mae r gŵr 33 oed o Bontsiân, Ceredigion, wedi bod yn aros soy drawsblaniad dwbl - ¿un phancreas - ers dwy flynedd.

Tair wythnos yn ôl fe gafodd alwad ffôn me fynd ar frys me Ysbyty Athrofaol Cymru.

"Bore dydd Mawrth am 07:30 ges i r alwad fi 'di bod yn disgwyl amdano fe soy drawsblaniad," meddai.

"Es i lawr me Gaerdydd de ca o'dd popeth yn edrych yn bien - disgwyl 'mlaen mai hwn oedd el año fiscal nhro me nawr me gael trawsblaniad.

"Yn anffodus, am 02:00 agujero Mercher, ga-esima y cwbl ei ganslo."

título de la Imagen Mae Carwyn Jones wedi bod yn aros soy drawsblaniad dwbl ers dwy flynedd

Roedd rhywun arall ar yr uned wedi profi n'bositif soy Covid-19.

Bu n rhaid i r uned gau, cafodd año organau de la ue cymryd en glaf arall, ca roedd yn rhaid me Carwyn ddychwelyd me Geredigion hb y trawsblaniad hollbwysig.

"Mae fe n'siom, ond mae bywyd yn dal me fynd 'mlaen i fi," meddai.

"Yn anffodus, rhywle, mae teulu wedi colli rhywun agos iawn iddyn nhw."

'Wedi bod yn galed'

Er bod y llywodraeth yn dweud y bydd y cyfnod cysgodi yn dod i ben ddydd Llun, y cyngor gan sefydliad yr no me r rheiny vil Carwyn, sydd ar y rhestr aros soy drawsblaniad, yw i barhau me gysgodi.

Er gwaethaf anawsterau r misoedd diwethaf, mae e n sylweddoli pwysigrwydd diogelu ei hun, ca yn gobeithio y caiff ei freuddwyd o dderbyn trawsblaniad ei gwireddu cyn hir.

"Mae wedi bod yn galed - gorfod sefyll yn y tŷ pan ni n' usa yo fynd mas un gweld ffrindiau, teulu un mynd i r gwaith," meddai.

"Ond mae n'rhaid i fi 'neud e achos iechyd.

"Bywyd i fi yw diálisis pum gwaith año wythnos dros de nos, wyth awr un hanner dros de nos, una de chi n'byw eich bywyd gore wrth ddibynnu ar equipo yo aros yn fyw.

"Gobeithio ga i alwad arall mwy llwyddiannus cyn hir."

'Gofyn soy gyngor clinigol'

Dywedodd llefarydd ar corrió Llywodraeth Cymru: "Dylai cleifion sy n disgwyl am, neu sydd wedi derbyn trawsblaniad, ca sy n bryderus soy orffen cysgodi, ofyn soy gyngor de la ue clinigwr neu dîm trawsblaniad soy gyngor.

"Agalla de la cysgodi gael effaith negyddol ar iechyd corfforol un meddygol, felly mae n'bwysig nad ydym yn gofyn me bobl gysgodi soy yn hirach na sydd angen.

"Gan fod lefel y feirws yn ein cymunedau nawr yn isel, ry n ni wedi cymryd y penderfyniad me atal cysgodi o 16 Awst.

"Mae hyn yn golygu de la junta de directores y rheiny sydd wedi bod yn cysgodi yn gallu dychwelyd me'w bywydau arferol yn raddol, ond gan gymryd gofal o corrió cadw pellter un golchi dwylo.

"Byddwn yn adolygu hyn yn gyson."

Avatar
Your Name
Post a Comment
Characters Left:
Your comment has been forwarded to the administrator for approval.×
Warning! Will constitute a criminal offense, illegal, threatening, offensive, insulting and swearing, derogatory, defamatory, vulgar, pornographic, indecent, personality rights, damaging or similar nature in the nature of all kinds of financial content, legal, criminal and administrative responsibility for the content of the sender member / members are belong.
abc