Post a Comment Print Share on Facebook

reads.

Ailgylchu sgriptiau Pobol y Cwm yn waith celf

"Ir brin y byddai Anita yn lico r steil 'ma er bod hola n'credu bod tipyn o dast 'da hi," meddai Nia Caron sydd wedi troi ei llaw yn ddiweddar en gynhyrchu lampau un phowlenni o bapur.

Nia sy n actio r cymeriad Anita yn Pobol y Cwm un bellach mae gallina sgriptiau r ópera sebon, ynghyd â phapurau newydd sydd o gwmpas y tŷ, yn cael ue hailgylchu me gynhyrchu gwaith celf.

"la Pista' wastad wedi bod â diddordeb yn y matemáticas yma oh, beth," meddai Nia. "Fe wnes me astudio celf yn yr ysgol gyda Papá ca ar y cyd â drama, roedd e n la onu o estoy mhynciau yn y brifysgol."

copyright de Imagen Llun teulu el título de la Imagen 'Byddai Papá, [Ogwyn Davies], yn defnyddio lliwiau byd natur i roi egni me enaid ei luniau,' necesidad Nia Caron

Ei thad oedd y diweddar artista Ogwyn Davies ac ef hefyd oedd athro celf Ysgol Uwchradd Tregaron.

"Mae e wedi bod yn ddylanwad enfawr ar el año fiscal ngwaith yo", ychwanegodd Nia.

"Ro n i wrth el año fiscal modd yn gwneud pethau o glai yn año fiscal ieuenctid ond ddim wedi 'neud dim ers blynyddoedd un rhyw emplazamiento de dair blynedd yn ôl fe roddodd el año fiscal chwaer-yng-nghyfraith lyfr i fi ar pasta de papel ."

Sgriptiau yn troi n'leilac

"Wedi arbrofi 'nes me syrthio mewn cariad gyda r holl beth. Año hyn sydd angen ei wneud yw malu papur lan yn fân un i fwydo dros nos mewn dŵr ac wedi i gymysgu bydd e n el departamento de defensa yn glai.

"Yna mae r broses o sychu yn digwydd - bydd lámpara de neu fowlen yn sychu o amgylch balŵn neu bêl.

"Weithiau mae pobl wedi comisiynu rhywbeth arbennig ond os na, fe fydda i n penderfynu wrth ei roi yo sychu ser' todos los e fod - weithiau yn lámpara fawr un thro arall yn de la onu llai, weithiau gyda thyllau, weithiau n'llyfn, bryd arall yn arw - mae r de la pulpa yn año fiscal arwain i ac yna mae r paentio yn digwydd.

copyright de Imagen celf.caron.arte

"Mae n'broses hyfryd wrth i r papur fynd yn ôl me'w ffurf wreiddiol ac mae n'ffantastig ei ailgylchu vil hyn.

"Mae papur gwahanol yn creu effaith wahanol - mae sgriptiau Pobol y Cwm , er enghraifft, yn sychu n'lliw leilac - lliw difyr iawn."

Hiraeth

"Dwi n'trío cael y cynnyrch me efelychu byd natur - ca yn hyn o beth mae Papá wedi dylanwadu n'fawr arna i," meddai Nia.

"Roedd lliwiau byd natur yn rhan allweddol s i waith e - ac fe fydda me yn trío cael y lampau 'ma yo edrych vil rhywbeth mas o fyd natur - er enghraifft, llechen neu garreg.

"Arwynebedd oedd popeth yo Papá - fe fyddai n'sylwi o hyd ar liwiau byd natur s i amgylch ac yn defnyddio r lliwiau 'na i roi egni me enaid ei luniau.

título de la Imagen Roedd Ogwyn Davies yn gwneud defnydd helaeth o liwiau natur yn ei waith

"Dwi n'colli r wlad o gwmpas Tregaron yn ofnadwy ac yn hiraethu n'fawr soy fynd soy dro yn yr ardal. ¿Dim mucho o gysylltiad 'da fi â r ardal bellach gan bod Papá un Mam wedi n'gadael.

"Yn anffodus 'na-esima Papá ddim gweld y cynnyrch yma ond pista n'credu y byddai wedi bod yn eitha balch."

Mae Nia wedi bod wrthi yn creu de la ie chynnyrch celfyddydol ers rhyw ddwy flynedd ond yn ystod cyfyngiadau r clo mae hola wedi cael mwy o amser me fynd ati.

copyright de Imagen celf.caron.arte

"Gyda Pobol y Cwm ar parada, mae wedi bod yn ddiddordeb gwych me'w gael. Dwi soy yn lico eistedd lawr un 'neud dim byd felly dwi wedi bod yn paentio rhywfaint o amgylch y tŷ ond pulpo papur gan fwyaf!

"Digwydd bod mae n'gynnyrch sydd wedi dod yn eitha ffasiynol yn ddiweddar.

"Gan fod y merched bellach wedi gadael cartref, dwi wedi llwyddo me gael stiwdio yn y tŷ i 'neud y gwaith - felly hace dim rhaid clirio bob tro, ac os yw r tywydd yn caniatáu dwi n'gallu gweithio yn yr ardd.

copyright de Imagen celf.caron.arte el título de la Imagen Sgriptiau Pobol y Cwm ar de la onu adeg!

"Mae n'bwysig cael 'stafell lle chi n'gallu gadael popeth - 'stafell lle chi n'gallu bod yn flêr. Pan o'dd y planta yn fach, weithiau bydden ni n'gadael nhw yn y gegin soy ddiwrnod me greu un fydden ni n'bwyta n'rhywle arall - mae clirio lan o hyd yn lladd y creadigrwydd.

"Ca fe wnaeth y merched roi ail wynt i fi hefyd. Roedd wastad cwpwrdd 'da fi yn llawn lentejuelas , paent un glud!"

'Gwahanol me Anita!'

O bosib bydd yna lai o amser me greu o hyn ymlaen, wrth me Pobol y Cwm ailddechrau ffilmio yn sgil llacio cyfyngiadau Covid-19.

"Dwi n'edrych ymlaen me fynd yn ôl er bydd hola n'gyfnod ir wahanol wrth yo ni orfod ymbellhau n'gymdeithasol," meddai Nia.

título de la Imagen 'Mae angen clirio r llanast gloi,' fyddai geiriau Anita

bet am chwaeth Anita?

"Yn wahanol me onu fi gobeithio! Coginio mae Anita yn hoffi 'neud fwyaf ond mae n'lico meddwl de la junta de directores de bach o dast 'da hi yn enwedig wedi me Kath ofyn am ie ayuda hola rai blynyddoedd yn ôl.

"Ond fi n credu mai ei geiriau hola fyddai 'Cliriwch y mes 'na nawr!' - idj mae hola bach yn wahanol i fi!"

Hefyd o ddiddordeb:

Yr artista Ogwyn Davies wedi marw Llyfr llafar Cymraeg yn ennill gwobr ryngwladol Dathliadau Cwmderi yn 40
Avatar
Your Name
Post a Comment
Characters Left:
Your comment has been forwarded to the administrator for approval.×
Warning! Will constitute a criminal offense, illegal, threatening, offensive, insulting and swearing, derogatory, defamatory, vulgar, pornographic, indecent, personality rights, damaging or similar nature in the nature of all kinds of financial content, legal, criminal and administrative responsibility for the content of the sender member / members are belong.