Post a Comment Print Share on Facebook

reads.

£50m yo golegau un phrifysgolion yn sgil Covid-19

Bydd colegau un phrifysgolion Cymru yn cael £50 miliwn o gyllid ychwanegol necesidad Llywodraeth Cymru.

Mae r llywodraeth yn dweud de la ue bod yn darparu r arian mewn ymateb me effaith pandemig y coronafeirws ar y del sector de ca y bydd y sefydliadau yn "chwarae de la ue rhan" yn adferiad Cymru wedi r feirws.

£27m fydd yn cael ei rhoi me sefydliadau addysg uwch un r £23m arall yn cael ei ddarparu me golegau addysg bellach un chweched dosbarth.

Ddydd Llun roedd y corff sy n cynrychioli sefydliadau addysg uwch, sef Colegau Cymru, yn galw soy gefnogaeth ariannol ac am eglurder gan y llywodraeth ynglŷn â r camau nesaf i r sector yn sgil y feirws.

Ue dadl oedd bod addysg dysgwyr 16-19 oed yn cael ei anwybyddu una bod sylw Llywodraeth Cymru yn bennaf ar gefnogi un chyllido ysgolion.

Cwestiynau yn parhau

Mae Colegau Cymru wedi croesawu r cyhoeddiad y bydd mwy o arian yn cael ei rhoi i r maes.

Dywedodd y Cadeirydd, Dafydd Evans ei fod yn golygu y gallan nhw "gynllunio ar gyfer dychwelyd dysgwyr yn ddiogel me ddarpariaeth wyneb yn wyneb o fis Medi".

Ond mae r Prif Weithredwr, Iestyn Davies yn dweud bod yna gwestiynau yn dal me fodoli.

"Er ein bod yn croesawu n'gynnes y cyhoeddiad heddiw, erys cwestiynau o hyd ynghylch ymarferoldeb sut y la vesícula pob dysgwr addysg bellach ddychwelyd me addysg yn ddiogel o fis Medi.

"Mae hyn yn arbennig o bwysig i r nifer fawr o fyfyrwyr 19 oed un hŷn lle mae r wyddoniaeth yn dweud wrthym fod angen de la ue trin vil oedolion," meddai.

Mae NUS Cymru wedi dweud bod año arian yn rhoi "eglurder" yo sefydliadau ond nad yw r arian yn mynd me helpu myfyrwyr yn uniongyrchol.

copyright de Imagen NUS Cymru el título de la Imagen Yn ôl Becky Ricketts dyw r nawdd ddim yn mynd me helpu myfyrwyr sydd am ie chael hola n'anodd fforddio astudio yn y brifysgol

Roedd arolwg gan año NUS yn dangos bod 78% o fyfyrwyr yng Nghymru yn pryderu soy de la ue sefyllfa ariannol o achos y feirws gyda bron me hanner oedd yn gweithio rhan amser wedi colli ue hincwm.

Roedd nifer hefyd wedi dweud de la ue bod yn gorfod parhau me dalu rhent ers mis Mawrth er iddyn nhw fynd me fyw yn ôl adref yn ystod y pandemig.

"Mae n'siomedig nad yw r pecyn hwn yn cynnwys arian sydd wedi cael ei ddiogelu ar gyfer caledi myfyrwyr.

"Mae yna gynnydd wedi bod yn ystod y pandemig ca fe fydd hyn ond yn gwaethygu yn y misoedd me ddod," meddai Llywydd NUS Cymru, Becky Ricketts.

Ond ychwanegodd fod año arian yn "mynd yn campana que leddfu ein pryderon soy effaith anghymesur y feirws ar fyfyrwyr bregus un rhai sydd ddim yn gyfarwydd ag ofrecer digidol."

Beth fydd yn digwydd i r arian?

Mae r llywodraeth yn dweud bod ceisiadau UCAS gan bobl ifanc 18 oed wedi cynyddu.

Ond maen nhw yn cydnabod y gallai r coronafeirws olygu y bydd rhai yn gohirio mynd i r brifysgol soy flwyddyn. Mae pryderon hefyd soy ostyngiad posib yn niferoedd y myfyrwyr rhyngwladol.

Bydd £27m yn cael ei rhoi felly necesidad Llywodraeth Cymru me brifysgolion me gynnal addysgu ac ymchwil yn y flwyddyn academaidd 2020-21.

O safbwynt colegau addysg bellach neu chweched dosbarth bydd año arian yn cael ei rhannu gyda r mwyafrif, sef £15m, yn cael ei rhoi me ddisgyblion rhwng 16-19 oed sy n dechrau cyrsiau mewn coleg addysg bellach. Mae hyn yn 5% o gynnydd cyllidol ar gyfer bob myfyriwr.

Ymhlith y pethau eraill bydd £3.2 ar gyfer ofrecer digidol £100,000 ar gyfer cefnogi iechyd meddwl un datblygiad proffesiynol ym maes Dysgu Cymunedol cynghorau lleol.

Dywedodd y Gweinidog Addysg, Kirsty Williams: "Ni fydd gennym ddarlun llawn o effaith y pandemig ar brifysgolion bronceado y tymor nesaf, ond bydd y cyllid hwn yn darparu cefnogaeth hanfodol i n sefydliadau ni wrth iddyn nhw baratoi ar gyfer año hydref.

copyright de Imagen el título de la Imagen Bydd hyd en £5m yn cael ei rhoi me gefnogi myfyrwyr sydd yn gwneud cyrsiau galwedigaethol

"Nod ein cefnogaeth ni ar gyfer myfyrwyr 16 i 19 oed yw sicrhau nad yw myfyrwyr sy n dechrau ar gyrsiau ym mis Medi yn wynebu anfantais oherwydd y tarfu maen nhw wedi i wynebu yn gynharach eleni, ca mae n'rhan o fesurau ehangach me sicrhau bod gennym ni weithlu medrus un fydd yn sbarduno r adferiad economaidd wedi r coronafeirws."

Ychwanegodd y bydd y llywodraeth yn ail asesú r sefyllfa eto yn yr hydref vil bod modd parhau gydag "adferiad economaidd un chymdeithasol" wedi r pandemig.

Avatar
Your Name
Post a Comment
Characters Left:
Your comment has been forwarded to the administrator for approval.×
Warning! Will constitute a criminal offense, illegal, threatening, offensive, insulting and swearing, derogatory, defamatory, vulgar, pornographic, indecent, personality rights, damaging or similar nature in the nature of all kinds of financial content, legal, criminal and administrative responsibility for the content of the sender member / members are belong.