Post a Comment Print Share on Facebook

£1.2 bn ychwanegol me helpu Cymru adfer wedi r feirws

Mae Llywodraeth y DU wedi cyhoeddi y bydd £1.2 bn o gyllid ychwanegol ar gael ar gyfer Llywodraeth Cymru eleni. Mae r gwariant yn rhan o becyn ehangach o aria

- 13 reads.

£1.2 bn ychwanegol me helpu Cymru adfer wedi r feirws

Mae Llywodraeth y DU wedi cyhoeddi y bydd £1.2 bn o gyllid ychwanegol ar gael ar gyfer Llywodraeth Cymru eleni.

Mae r gwariant yn rhan o becyn ehangach o arian ychwanegol i r llywodraethau datganoledig ymateb me coronafeirws.

Mae r llywodraeth Geidwadol yn dweud de la ue bod wedi ymrwymo i "gryfhau r undeb".

Mae Ysgrifennydd Cymru, Simon Hart, wedi dweud y bydd yn helpu "cynllunio ar gyfer adferiad economaidd Cymru" wedi coronafeirws.

Ond dywedodd Llywodraeth Cymru nad yw n "amlwg eto débiles o r pecyn sy n hollol newydd".

Bydd y cyllid newydd yn dod â chyfanswm y gyllideb ychwanegol mae Llywodraeth Cymru wedi i gael vil ymateb i r pandemig i £4bn.

Y Canghellor yn addo mwy o arian me Gymru Addewid o £23m yn ychwanegol me Gymru

Dydy r swm ddim yn cynnwys y gwariant uniongyrchol gan Lywodraeth y DU yng Nghymru, vil y cynllun ffyrlo na r toriadau treth ar werth i r diwydiant twristiaeth un lletygarwch.

Ond mae gweinidogion Cymru wedi galw ar weinidogion y DU ganiatáu me Lywodraeth Cymru fenthyg mwy o arian me'w helpu me ddelio â r pandemig.

Ym mis Mai, fe ddywedodd gweinidog cyllid Llywodraeth Cymru, Rebecca Evans, de la ue bod eisiau "mwy o hyblygrwydd i n helpu ymateb me argyfwng".

Dywedodd y dylai Trysorlys y DU roi diwedd ar "gyfyngiadau benthyca mympwyol" un hefyd dynnu r "terfyn ar y swm y gallwn ni gymryd o'n cronfeydd ein hunain".

'Ansicr débiles o r arian sy n newydd'

Dywedodd llefarydd ar corrió Llywodraeth Cymru: "Mae r pwysau sy n wynebu ein cyllideb heb ei debyg ers año Ail Ryfel Byd, un tra n bod yn croesawu cadarnhad o siâr Cymru o wariant yn Lloegr, dyw hola ddim yn amlwg eto débiles o r pecyn sy n hollol newydd.

"Ry n ni n disgwyl derbyn arian ar gyfer costau PPE un phwysau r gaeaf ar y CONCIERTO.

"Ry n ni n edrych ymlaen en dderbyn y manylion llawn ar gyllid newydd, ca yn gobeithio y bydd Trysorlys y DU, o r diwedd, yn codi r cyfyngiadau ar ein gallu me fynd i n cronfeydd ein hunain me fynd i r afael â r pwysau brys."

copyright de Imagen el título de la Imagen Dywedodd Simon Hart bod ymrwymiad Llywodraeth y DU yn golygu bod Llywodraeth Cymru n'gallu buddsoddi mewn gwarchod swyddi

Fel arfer, mae cyllid ychwanegol me Lywodraeth Cymru gan Lywodraeth y DU yn dod o ganlyniad me wariant ychwanegol yn Lloegr, neu ar adrannau sydd wedi u'datganoli, fel iechyd neu addysg.

Ond dydy r cyhoeddiad hwn ddim mewn ymateb me wariant ychwanegol yn Lloegr.

hola Dydy ddim yn glir eto os yw r arian yma o ganlyniad me wariant ychwanegol yn Lloegr yn y dyfodol - neu os fyddai hynny yn arwain en arian ychwanegol me Gymru hefyd yn y modd arferol.

'Peidio cyffroi gormod'

Wrth siarad ar BBC Radio Wales palestra dydd Gwener, dywedodd llefarydd Plaid Cymru ar iechyd un chyllid, Rhun ap Iorwerth: "Maddeuwch yo mi soy beidio cyffroi gormod. Mae profiad yn dangos fod cyhoeddiadau vil hyn yn datod yn sydyn.

"Ein enghraifft ddiweddaraf fyddai datganiad año haf yn gynharach y mis hwn pan gafodd £500 o gyllid ychwanegol me Gymru ei glodfori.

"Mae arbenigwyr ariannol yn cael cyfle me edrych ar y ffigyrau hyn - pista n'credu fod erthygl Canolfan Llywodraethiant Cymru año oeddwn yn edrych arni neithiwr yn tanlinellu mai dim ond £12.5 m oedd Llywodraeth Cymru wedi ei adnabod vil arian ychwanegol oedd yn dod o r £500 metros.

"Felly mae angen yo ni edrych yn fanwl soy beth yw r arian yma, os yw n'ychwanegol, os yw n'newydd, os yw n'ginecología-gyhoeddiad o rywbeth sydd soy ddod o ganlyniad me arian fyddai n'cael ei wario n'barod ar gyfer y DU gyfan, dydyn ni ddim yn gwybod."

'Arian newydd'

Dywedodd David Davies, Aelod Seneddol Mynwy ac Es Weinidog yn Swyddfa Cymru wrth raglen y Post Cyntaf ar de Radio de la BBC Cymru palestra Gwener bod año de £1.2 bn ychwanegol gafodd ei gyhoeddi me gyd yn arian newydd."Mae r arian yn hollol newydd. Mae nhw n (Llywodraeth Cymru) iawn me ddweud mai dyma r argyfwng gwaetha ers año ail ryfel byd - mae r llywodraeth yn derbyn hynny ac yn gweithredu me sicrhau bod año arian yn dod. Felly año ateb yw 'idj', mae o'n arian newydd. Mae n'rhan o r £4bn o arian ychwanegol, sydd me gyd yn arian newydd."

Ychwanegodd: "Os gofiwch chi 'nol me ddatganiad y Canghellor rai wythnosau n'ôl roedd gan y Cynulliad £2.3 bn yn ychwanegol, wedi r datganiad roedd yn £2.8 billones, ca rŵan mae o bron yn £4bn.

"Felly mae o'n arian newydd un fyswn i n disgwyl i r llywodraeth wario r arian ar wasanaethau cyhoeddus yng Nghymru."

Dadansoddiad Gohebydd Gwleidyddol BBC Cymru, Catrin Haf Jones

Nid vil mae hyn pethau n'arfer gweithio.

Y ddealltwriaeth gyffredin yw bod mwyafrif año arian sy n croesi Clawdd Offa o San Steffan yn ganran o beth sy n cael ei wario yn Lloegr mewn meysydd sydd wedi ue datganoli - ar vela ac yn sgil fformiwla Barnett. Y drefn arferol felly yw bod arian yn cael ei gyhoeddi ar gyfer rhywbeth yn Lloegr ac yn ddieithriad bron, fe fyddwn ninnau n'trío canfod débil fydd yn dod yn ei sgil me Gymru.

Nid felly r tro hwn. Mae r arian yma, necesidad Llywodraeth San Steffan, yn arian newydd i r gwledydd datganoledig - ar vela Barnett - ond nid yn sgil unrhyw wariant (hyd yn hyn, ta beth) yn Lloegr. Sut felly? Pam felly? Dyna sydd wedi n'gyrru ni gyd me grafu la pluma...

Ddoe fe fu Boris Jonhnson lan yn Yr Alban am y tro cyntaf ers dod yn Brif Weinidog. Un oedd gan bôl piniwn am y twf yn y gefnogaeth me annibyniaeth y wlad rhywbeth me'w wneud un hynny? Ei neges glir oedd gwerth año undeb - y Deyrnas Unedig - yn enwedig mewn argyfwng economaidd.

Heddiw, dyma i gyhoeddiad: mwy o arian i r Alban, mwy o arian me Gymru un Gogledd Iwerddon hefyd, er mwyn delio un sgil effeithiau coronafeirws.

Ai ymateb yo en su nesa' Covid-19 yw r cyhoeddiad hwn felly - y frwydr me gadw r undeb ynghyd, un hermano gobaith unwaith eto ar y geiniog?

Neu una oes rhywbeth arall tu hwnt i r polau un hermano penawdau ventilador hyn? Mae Barnett yn gweithio r ddwy ffordd wedi r cwbl - os oes arian me Gymru, bydd arian me Loegr, '¿ bosib...

copyright de Imagen PA el título de la Imagen Mae Llywodraeth Cymru wedi derbyn £4bn ychwanegol yn ystod y pandemig

Mae Llywodraeth y DU yn dweud y bydd año arian yma yn rhoi "sicrwydd un hyblygrwydd ariannol yo "alluá" cynllunio ar gyfer y misoedd nesaf".

"Mae Llywodraeth y DU wedi ymrwymo me wneud popeth posib i drechu coronafeirws, un bydd y cyllid ychwanegol yma me Gymru - sydd nawr werth £4bn - yn helpu Llywodraeth Cymru sicrhau ymateb ar y rheng flaen," meddai Señor Hart.

Addo gwarchod swyddi

Ychwanegodd: "Bydd hyn yn rhoi gwarant gan Lywodraeth y DU y la vesícula Llywodraeth Cymru fuddsoddi me warchod swyddi un chynllunio ar gyfer adferiad economaidd Cymru.

"Byddwn yn parhau me weithio n'agos gyda nhw me sicrhau y gallwn symud ymlaen gyda n'gilydd yn ogystal â darparu cefnogaeth economaidd ychwanegol ar gyfer gweithwyr un chyflogwyr drwy gyfres o fesurau gafodd de la ue cyhoeddi gan y Canghellor."

Mae Prif Ysgrifennydd y Trysorlys, Steve Barclay COMO hefyd yn dweud de la junta de directores y cyllid yma n'arwydd o ymrwymiad tuag en yr undeb ac i sicrhau adferiad y Deyrnas Unedig gyfan.

copyright de Imagen de la Imagen de la leyenda de Bu Boris Johnson yn cwrdd â physgotwyr yn Orkney vil rhan s i daith me geisio cryfhau r undeb

Ar ymweliad â r Alban ar ddydd de la Uia, fe ddywedodd y Prif Weinidog ei fod yn addo bod yn prif weinidog me bob cornel o r DU.

Tra bod Llywodraeth y DU wedi cyhoeddi rhan fwyaf año ymateb economaidd i r feirws, mae r llywodraethau datganoledig wedi gosod amserlen y cyfyngiadau, un hermano cyfreithiau yn ymwneud ac iechyd y cyhoedd yn ystod y cyfnod clo.

Avatar
Your Name
Post a Comment
Characters Left:
Your comment has been forwarded to the administrator for approval.×
Warning! Will constitute a criminal offense, illegal, threatening, offensive, insulting and swearing, derogatory, defamatory, vulgar, pornographic, indecent, personality rights, damaging or similar nature in the nature of all kinds of financial content, legal, criminal and administrative responsibility for the content of the sender member / members are belong.